<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Jubilerend pensioenfonds voor kerkpersoneel blikt vooruit: ‘Er staat een hoop op de rol’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 25 september 2023
image
Met een eucharistieviering in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal en lezingen in Museum Speelklok viert het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen op 25 september het 50-jarig jubileum. Foto: PNB

Het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen bestaat vijftig jaar. Er heerst vertrouwen in de toekomst, maar met een krimpend deelnemersaantal ziet niet alles er rooskleurig uit.

In 1973 richtten de zeven bisdommen het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB) op. Het fonds was bedoeld voor ruim 3500 seculiere (oftewel niet tot een congregatie of orde behorende) priesters, diakens en pastoraal werkers. Later werd hier ook het huishoudelijk personeel aan toegevoegd. De pot werd destijds gevuld met zo’n 62,1 miljoen gulden.

Nog altijd nemen zo’n 2800 mensen uit de bisdommen en parochies deel aan het fonds. De pot is inmiddels goed voor ruim 510 miljoen euro.

Vragen

“We kijken vandaag met dankbaarheid en trots terug op de afgelopen vijftig jaar”, zegt Hans Brand, voorzitter van het PNB.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Er staat een hoop op de rol”, blikt hij vooruit. “We zijn vijftig jaar met goede dingen bezig geweest en willen hier graag mee doorgaan. Vragen als hoe je de mate van zelfstandigheid rechtvaardigt of hoe je blijft beleggen in deze wereld zijn vragen waar we de aankomende tijd over door moeten blijven denken.”

Stagnerende aanwas

Het is in Brands optiek “logisch” dat het kleine pensioenfonds zich tot nu toe niet bij een groter fonds aansloot. Op die manier behoudt het fonds zijn identiteit, vindt hij: “Opgaan in een groter geheel betekent ook minder zeggenschap. Juist de eigen invulling op het gebied van beleggen is belangrijk voor de deelnemers.”

image
Met een eucharistieviering in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal en lezingen in Museum Speelklok viert het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen op 25 september het 50-jarig jubileum. Foto: PNB

De vraag rijst wel hoe houdbaar dat voor de toekomst is. Het leeuwendeel van de deelnemers is gepensioneerd. In totaal zijn er nog 661 actieve deelnemers, veelal priesters. Maar de aanwas hiervan stagneert al jaren in Nederland.

“De huidige deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken. Hun geld zit al in de kas.” Een ander verhaal geldt voor de kostenontwikkeling, die door de priesterterugloop juist per deelnemer toeneemt. Zij dragen samen immers de vaste kosten voor zaken als de administratie, de accountant en automatisering.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Toch komt “de komende tien jaar het bestaansrecht van PNB niet in het geding”, zegt Brand. Eind vorig jaar heeft het PNB hier kritisch naar gekeken en kwam het tot de conclusie dat de kostenontwikkeling “beheersbaar en verantwoord” is.

Beleggingsprestaties

Een ander belangrijk onderwerp is de invoering van de nieuwe pensioenwet. “Voor ons als fonds hoeft deze vernieuwing niet echt, ook al zullen we de wet volgen”, zegt Brand. De nieuwe wet, die waarschijnlijk in 2028 wordt ingevoerd, is vooral interessant voor grote fondsen, die de vereiste hoge reserves niet waar konden maken.

Hier is bij het PNB geen sprake van. Het gaat juist erg goed met het fonds, gelet op de beleggingsrendementen.

image
Hans Brand, voorzitter PNB Foto: PNB

Op een houtje bijten

Uiteindelijk is het behalen van een zeker rendement belangrijk voor de pensioenzekerheid van de deelnemers. En dat pensioen – als aanvulling op de AOW – blijft belangrijk, zegt Brand.

https://www.kn.nl/donaties/

“Priesters krijgen tijdens hun werkzame leven maar een bescheiden honorarium. Ze doen hun werk uit roeping, waarbij een leven in soberheid past. Hun huisvesting wordt weliswaar voor hen geregeld, maar geld om zelf iets voor na hun pensioen op te bouwen is er niet.”

Na hun pensioen moeten priesters hun eigen woning betalen. “Ze hebben hun hele leven al in relatieve soberheid geleefd”, zegt Brand. “Moreel gezien vind ik dat ze na hun pensionering niet nog eens op een houtje zouden moeten bijten.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.