fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Kardinaal Wim Eijk: ‘De Vastentijd is ook een tijd voor naastenliefde’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 24 februari 2023
image
Hulpverleners delen eten uit aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit soort werken van barmhartigheid horen bij de Vastentijd, zegt kardinaal Wim Eijk in zijn Vastenbrief. Foto: OSV - Umit Bektas, Reuters

In de Vastenbrief van kardinaal Wim Eijk, die het aartsbisdom op Aswoensdag publiceerde, benadrukt de kardinaal het belang van christelijke naastenliefde. Hij vraagt speciaal aandacht voor de eenzame mensen. “Eenzaamheid is de grote tragiek van deze individualistische tijd, waarin mensen vaak buiten een sociaal netwerk vallen.”

Eijk begint zijn brief met de ellende die de aardbevingen in Turkije en Syrië recent veroorzaakten. Ook zegt hij dat vrede in Oekraïne “verder weg dan ooit” lijkt. Mensen vragen zich af, zo schrijft de kardinaal, hoe we kunnen geloven in een God die dit allemaal maar toelaat.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Als verklaring geeft hij de zondeval. Als antwoord hierop moeten “we ons via Christus tot God bekeren”. Hiervoor is de Veertigdagentijd “bij uitstek geschikt”.

In de weg staan

Bekering gaat niet vanzelf. Het vraagt inspanning van mensen: “mensen moeten er iets voor doen en wat voor laten”. Het vraagt om loskomen van waar mensen aan hechten.

“Het blijkt dat er geen tralies voor de ramen hoeven te zitten om toch tot eenzame opsluiting veroordeeld te zijn.”
- Kardinaal Wim Eijk

“Ons bezit kan blijkbaar bezit van ons nemen”, zegt Eijk. “Of het nu genotsmiddelen, sociale media of de hunkering naar spullen betreft: ze kunnen onze relatie met God gemakkelijk in de weg staan en ruis vormen op de lijn waardoor we Zijn stem niet goed meer kunnen horen. Dat geldt zeker ook voor roddelen of andere eigenschappen en gedragingen die polariseren of een ander onrecht doen.”

Naastenliefde

Naast de gerichtheid op God, is de Vastentijd eveneens een tijd om extra aandacht voor de medemens te hebben. De kardinaal geeft in zijn brief tal van voorbeelden hoe de Kerk uiting van naastenliefde geeft. Zo noemt hij het “hartverwarmend” hoe “massaal en gul” parochianen geven voor de aarbevingsslachtoffers.

image
Kardinaal Wim Eijk zegt in zijn Vastenbrief dat deze tijd "bij uitstek geschikt" is voor mensen om zich op God en op de naasten te richten. Foto: Jan Peeters

Ook noemt hij de ‘Eucharistische ketting’ die de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd organiseert voor vrede in Oekraïne en de oorlogsslachtoffers. Op 17 maart zullen de Nederlandse bisdommen hieraan meedoen.

Verder benadrukt Eijk de bijdrage van de Kerken aan armoedebestrijding, zoals onlangs nog bleek uit het armoederapport.

Gevangenen

Uit alle werken van barmhartigheid is er één werk dat Eijk apart benoemt: de gevangen bezoeken.

https://www.kn.nl/donaties/

“Ik vraag hier niet voor het eerst aandacht voor een speciale groep gevangenen: de eenzame mensen (vgl. Boodschap voor de Veertigdagentijd 2014). Eenzaamheid is de grote tragiek van deze individualistische tijd, waarin mensen vaak buiten een sociaal netwerk vallen. Deze eenzame mensen zitten gevangen in hun bestaan. Het blijkt dat er geen tralies voor de ramen hoeven te zitten om toch tot eenzame opsluiting veroordeeld te zijn.”

Tot slot wenst de kardinaal de lezer een ervaring van “bekering en vernieuwing” toe. Hij merkt hierbij op dat we niet op onszelf alleen zijn aangewezen: gebed, de Eucharistie en het sacrament van boete en verzoening zijn er om de mensen te sterken en voeden.