fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

2019: tien ‘nagekomen meldingen’ over misbruik binnen Kerk

KN Redactie 16 juni 2020
image
Foto: KN - Jan Peeters

In 2019 zijn tien zogeheten ‘nagekomen meldingen’ over seksueel misbruik binnen de Kerk binnengekomen.

Dat blijkt uit het verslag over dat jaar dat de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen aan minister Dekker van Rechtsbescherming stuurde. Dekker stuurde het deze week naar de Tweede Kamer.

Verjaarde zaken of overleden dader

‘Nagekomen meldingen’ zijn meldingen over misbruik van minderjarigen die verjaard zijn, of waarvan de dader overleden is. De meldingen kwamen binnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Gesprek

Volgens de gangbare regeling voor dit soort gevallen, de ‘Afspraak Nagekomen Meldingen’, is alle melders een gesprek met een team van deskundigen aangeboden, om hun verhaal te horen en te kijken hoe “erkenning, genoegdoening en hulp” kan worden geboden.

In 2019 vonden twaalf van dat soort gesprekken plaats; twee betroffen meldingen uit 2018.

Andere meldingen

Een niet verder gespecificeerd aantal meldingen die bij het Meldpunt binnenkwam, viel niet onder de Afspraak Nagekomen Meldingen. Het rapport noemt daarvoor een aantal redenen.

Geen gezag

Zo kan het zijn dat het niet om misbruik ging, of om misbruik dat buiten kerkelijke instellingen plaatsvond en gepleegd werd door iemand over wie bisschoppen noch religieuze oversten gezag hebben.

Getuige maakt melding

Ook komt het voor dat een getuige, en niet het slachtoffer melding maakt. Een aantal melders zei verder expliciet geen vervolgactie te willen. Tot slot ging een aantal melders niet in op het aanbod voor een gesprek.

Lees hier het jaarverslag.