fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Kerk Engeland en Wales na ‘misbruikrapport’: ‘Onvoorwaardelijke excuses aan slachtoffers’

Peter Doorakkers 21 oktober 2022
image
Gods kinderen beschermen: het thema van een kerkelijke conferentie over misbruikbestrijding die in september 2021 in Warschau werd gehouden. Foto: CNS - Poolse bisschoppenconferentie

De Kerk in Engeland en Wales biedt haar “onvoorwaardelijke excuses” aan aan alle slachtoffers van seksueel misbruik in haar gelederen.

De excuses volgen, meldt persbureau CNA, op een donderdag verschenen rapport waarin misbruik in verschillende instanties en organisaties in kaart is gebracht. De katholieke Kerk in Engeland en Wales is een van de onderzochte instanties.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Het rapport is opgesteld door een onafhankelijke onderzoekscommissie, die in 2015 werd ingesteld.

‘Treurige geschiedenis’

Deze schrijft dat het deelonderzoek naar de Kerk “een treurige geschiedenis van kindermisbruik” blootlegt waarin diocesane priesters en religieuzen “langdurige periodes joegen op kinderen”.

De Kerk liet volgens de onderzoekers na om slachtoffers te steunen, terwijl er wel actie werd ondernomen ter bescherming van daders en de reputatie van de Kerk.

Meer dan 3000 klachten in 45 jaar

Volgens het rapport kreeg de Kerk in Engeland en Wales tussen 1970 en 2015 meer dan drieduizend klachten binnen tegen in totaal meer dan 900 mensen.

In die 45 jaar werden 177 strafzaken gevoerd tegen betrokkenen die in 133 gevallen tot een veroordeling leidden. Ook zouden miljoenen euro’s zijn besteed aan civielrechtelijke zaken waarbij misbruikslachtoffers betrokken waren.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Sinds 2016 kwamen volgens het rapport jaarlijks nog eens meer dan honderd beschuldigingen van misbruik binnen. Dat betrof zowel recente als oudere zaken.

Volgens de commissie was “de ware schaal van het misbruik” in de afgelopen halve eeuw “waarschijnlijk veel groter”.

Onvoorwaardelijke excuses

Parallel aan het nationale onderzoek stelde de Kerk in 2015 een raad in, die zich over de bestrijding van misbruik boog.

In een verklaring verwelkomde deze het rapport en schreef: “Het is belangrijk voor ons om opnieuw onze onvoorwaardelijke excuses aan te bieden aan allen die gekwetst zijn door misbruik in de rooms-katholieke Kerk in Engeland en Wales, en om onze toewijding te herbevestigen aan de voortgaande verfijning en verbetering van ons werk om alle kinderen en de kwetsbaren te beschermen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Kerk “zal op geen moment stoppen op haar reis van toegewijde inspanning om het leven en het werken van de Kerk veilig te maken voor iedereen”.

De stem van slachtoffers

De Kerk in Engeland en Wales voert momenteel nieuwe regels en structuren in die dit moeten bereiken. Deze komen, benadrukt ze, overeen met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

Een van de centrale elementen in dit werk is luisteren “naar de stem van slachtoffers en overlevenden van misbruik”. De Kerk zal dat blijven doen, schrijft de raad.

Zwakheden in de regels

Het onderzoeksrapport zelf stelt dat er “enkele verbeteringen” zijn uitgevoerd “in de huidige veiligheidsregelingen”. Tegelijk zou uit recent onderzoek zijn gebleken dat er “zwakheden” zijn. “De cultuur en houdingen in de rooms-katholieke Kerk zijn bestendig tegen veranderingen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook de anglicaanse Kerk van Engeland heeft volgens het rapport onvoldoende oog en oor gehad voor misbruikslachtoffers en het beschermen van kwetsbare mensen. Ook in anglicaanse kring was er meer aandacht voor de bescherming van de reputatie van de Kerk.

Volgens het rapport werden van de jaren veertig van de vorige eeuw tot 2018 390 met de Kerk van Engeland verbonden mensen veroordeeld voor seksuele vergrijpen tegen kinderen.