fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nationale Bedevaart Brielle: ‘Laat de kerkelijke krimp je niet somber maken’

KN Redactie 9 juli 2019
image
Bisschop Hans van den Hende: : "Het is belangrijk te beseffen dat God zelfs vijanden en tegenstanders wil roepen tot het goede." Foto: Peter van Mulken - Bisdom Rotterdam

Afnemend kerkbezoek en sluiting van kerken zijn reden voor bescheidenheid, maar niet voor “somberheid of misplaatste angst”.

Dat hield bisschop Hans van den Hende de naar schatting meer dan duizend pelgrims voor die zaterdag deelnamen aan de Nationale Bedevaart naar Brielle.

Geroepen het Evangelie te verkondigen

Die stond dit jaar in het teken van roeping. Van den Hende, hoofdcelebrant in de Eucharistieviering, benadrukte in zijn preek dat katholieken ook vandaag de dag geroepen blijven om het Evangelie te verkondigen.

“Wees zuinig op uw doopsel. Ook als het water ervan verdampt is, mag het doorwerken in ons leven”
- Bisschop Hans van den Hende

Ja, er is sprake van krimp, en die mag “ons uiteraard tot bescheidenheid brengen, maar niet tot somberheid of misplaatste angst”.

“We zijn als Kerk geroepen steeds een gemeenschap van geloof te zijn die het leven in en vanuit het geloof voortzet en verder draagt. Brielle kent nu meer pelgrims dan dertig à veertig jaar geleden.”

De weg van het Evangelie stuit op weerstand

Van den Hende ging in op Jezus’ waarschuwing aan zijn leerlingen, zich in acht te nemen voor de mensen.

“Dat betekent dat Jezus zijn leerlingen duidelijk maakt dat de weg van het Evangelie vaak op weerstand stuit. Het getuigenis van Christus kan mensen agressief maken om het tegendeel duidelijk te maken. En dan wordt er niet gekeken naar de waardigheid van ieder leven en naar vrijheid van godsdienst.”

Dienstbaarheid en liefde

Het wil echter niet zeggen dat christenen zich mogen afsluiten van de wereld om achter gesloten deuren hun geloof te beleven, aldus Van den Hende. “Immers, de Heer vraagt ons ook om onze vijanden te beminnen, te bidden voor hen die ons vervolgen en in zijn Naam de mensen tegemoet te treden in dienstbaarheid en liefde.”

“‘Neemt de mensen in acht’ betekent in het evangelie van vandaag: op je hoede zijn en voorzichtig en met gelovig vertrouwen strategisch te werk gaan. Maar het kan in het Evangelie ook duiden op het grote belang om een medemens naar het hart te zien en met mensen die we ontmoeten ook werkelijk in gesprek te gaan.”

God wil vijanden tot het goede roepen

Het is, benadrukte de Rotterdamse bisschop, “belangrijk te beseffen dat God zelfs vijanden en tegenstanders wil roepen tot het goede”.

Daarbij moet de mens erop letten dat zijn gedrag geen “stoorzender” wordt, aldus Van den Hende. “We kunnen met een gebrek aan liefde, of geloofs-naijver, met ruzie of partijzucht mensen erg tegen maken op het Evangelie.”

Klimaat van roepingen

Hij riep op een “klimaat van roepingen” te scheppen, “niet uit onszelf alleen, maar door te beseffen dat God ieder van ons wil roepen en raken” en “ons uitnodigt en uitdaagt om op grond van ons doopsel te zeggen: ja, hier ben ik”.

“Wees zuinig op uw doopsel. Ook als het water ervan verdampt is, mag het doorwerken in ons leven.”

Martelaren van Gorcum

Met de Nationale Bedevaart worden jaarlijks de Martelaren van Gorcum herdacht. De negentien geestelijken werden in 1572 door de geuzen opgepakt. Omdat zij weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren, werden ze vermoord. In 1867 werden de Martelaren van Gorcum heilig verklaard door paus Pius IX.