fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nederlandse bisschoppen: ‘bid rozenkrans voor de vrede’

KN Redactie 6 december 2017
image
(Foto: bisdom Saginaw ccby)

De Nederlandse bisschoppen roepen alle katholieken op het komend jaar de rozenkrans voor de vrede in de wereld te bidden.

Met die afsluiting is niet de oproep van Maria beëindigd om liefst dagelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. “Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis”, aldus een persbericht van de kerkprovincie.

Instrument van vrede worden

“We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

‘Zo vaak mogelijk bidden’

De bisschoppen sluiten met hun initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, “omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen”. Die aansporing sluit op zijn beurt aan bij de heilige paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

Alleen of gezamenlijk

Concreet stellen de bisschoppen voor elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden. Alle gelovigen wordt gevraagd daaraan mee te doen, “ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen”.

Herinnerings-sms

Om eraan herinnerd te worden kunnen belangstellenden zich aanmelden via www.rkkerk.nl aanmelden. Zij ontvangen dan elke maand een herinnerings-sms’je. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. Op de site is ook een handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

Data

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September – Feest Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria