fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Nederlandse bisschoppen reageren op misbruik

KN Redactie 11 september 2018
image
Groepsfoto van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. (Foto: RKKerk.nl)

“Wij ervaren net als veel gelovigen opnieuw pijn en schaamte.”

Ze reageren daarmee op het rapport over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania. De bisschoppen geven aan dat het begrijpelijk is als gelovigen neerslachtig raken van de recente berichten over seksueel misbruik. Toch roepen zij op “niet ontmoedigd te raken, maar onze schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel voor de slachtoffers”.

Pioniersarbeid verrichten

Ook geven zij aan dat ze “niet altijd goed en adequaat” gereageerd hebben toen de eerste berichten over seksueel misbruik in 2010 naar buiten kwamen. “Wij moesten pioniersarbeid verrichten.” Er waren, schrijven ze, “immers geen voorbeelden voorhanden in andere sectoren van de Nederlandse samenleving van manieren waarop een bevredigend antwoord kon worden gevonden op de in korte tijd ontstane stortvloed van klachten van seksueel misbruik”.

Lessen getrokken

Volgens de bisschoppen heeft de Nederlandse Kerk “serieus lessen getrokken” uit het verleden. Ze wijzen op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die de Kerk in Nederland eist bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werkers en andere mensen die kerkelijk actief zijn.

Preventieve maatregelen

Zo is er sinds 1 juli 2014 De Gedragscode Pastoraat en moet de Nederlandse kerkprovincie een antecedentenonderzoek uitvoeren als priesters of kerkelijke werkers van het ene bisdom naar een ander gaan of als zij vanuit een bisdom naar een religieuze orde overstappen.
Daarnaast heeft de bisschoppenconferentie vier voorzieningen opgezet, die gericht zijn op de handhaving van de regels uit de Gedragscode en op adequate ondersteuning van slachtoffers. Een voorbeeld is het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Pastorale brief

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch publiceerde vorige week al een pastorale brief die aan alle parochies in zijn bisdom werd verstuurd. Hij reageerde op het nieuws over seksueel misbruik door geestelijken in de VS en op de beschuldiging aan het adres van paus Franciscus dat deze niet adequaat zou hebben opgetreden inzake misbruik. De Korte vroeg de gelovigen trouw te blijven, “juist nu het lastig is”.

Lees hier de hele brief van de Nederlandse bisschoppenconferentie.