fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Nieuwe functionaris Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Selinde van Dijk-Kroesbergen 14 januari 2020
image
Monique Braspenning Foto: rkkerk.nl

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK heeft een nieuwe meldpuntfunctionaris. Monique Braspenning volgde begin dit jaar Liesbeth Sanders op.

De werkzaamheden die horen bij meldpuntfunctionaris zijn Monique Braspenning niet onbekend. De afgelopen jaren was zij al vaste vervanger van Sanders bij het Meldpunt.

2015-2018: jaarlijks twaalf tot vijftien meldingen

Volgens de nieuwe meldpuntfunctionaris kwamen er van 2015 tot 2018 jaarlijks zo’n twaalf tot vijftien meldingen binnen. “Dat zijn meldingen over onheuse bejegening, meldingen die niet altijd gerelateerd zijn aan de katholieke Kerk en meldingen aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

De ernst van de meldingen verschilt nogal. Behalve serieuze meldingen staat in het jaarverslag over 20XX bijvoorbeeld ook de melding van een vrouw die meende helderziend te zijn. Zij beweerde beelden te hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag van een priester.

Mensen van een last bevrijden

Een belangrijke drijfveer voor Monique Braspenning om dit werk te doen is dat ze mensen hiermee daadwerkelijk helpt.

“Ik heb eerder gewerkt voor het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK (de voorganger van het huidige meldpunt, red.). Daar maakte ik mee hoezeer mensen van een last konden worden bevrijd door, meestal na vele jaren, uit te spreken wat hen was overkomen en wat dat met hen had gedaan. Het was indrukwekkend te zien dat dit mensen echt goed deed.”

Ook het meedenken over een manier om tot een oplossing te komen, zorgt volgens Braspenning voor opluchting bij mensen die een melding maken. “Het doet mij goed om hieraan een bijdrage te mogen leveren.”

Een oplossing

Braspenning neemt als functionaris meldingen in ontvangst en registreert die. “Indien een melding niet onder de werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat valt, wordt de melder doorverwezen naar de instantie die hem of haar verder kan helpen.”

Bij meldingen die wel onder de werkingssfeer vallen, “wordt gevraagd wat de melder wil. Vaak kan een goed gesprek tot een oplossing leiden, als dan niet door tussenkomst van een bemiddelaar. Ook kan een melder verwezen worden naar het Platform Hulpverlening of in contact worden gebracht met een vertrouwenspersoon. Een melder kan ook een officiële klacht indienen. In dat geval wordt de klacht door de Klachtencommissie behandeld”.

Opvolger Meldpunt Seksueel Misbruik

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag werd in mei 2015 ingesteld op initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Het vloeide voort uit het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Dat was in het leven geroepen naar aanleiding van het onderzoek naar misbruik binnen de Kerk dat de commissie Deetman in 2010 en 2011 deed.