fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus in Polen: Jezus stuurt ons op ‘enkele reis’, ‘uit onszelf’

KN Redactie 30 juli 2016
image
Paus Franciscus hoorde vanochtend in het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid de biecht van acht WJD-gangers. (Foto: AP)

[FOTO’S] Op de derde dag van zijn bezoek aan Polen vierde paus Franciscus de Mis met geestelijken, lunchte hij met jongeren, bad bij zuster Faustina en neemt hij vanavond deel aan de avondwake in de openlucht.

In het leven van geestelijken kunnen er “geen gesloten ruimtes en private eigendommen voor eigen gebruik” zijn. Dat zei de paus vanochtend tijdens de Mis in de Johannes Paulus II-gedachteniskerk.

Oproep St.-Johannes Paulus II

Bij de Mis waren naar schatting tweeduizend priesters, religieuzen, toegewijde leken en seminaristen aanwezig. In zijn preek ging Franciscus in op Jezus’ opdracht aan zijn leerlingen het Evangelie te gaan verkondigen. Hij verwees naar de oproep van St.-Johannes Paulus II de deuren voor de Verlosser te openen.

Godgewijde mensen mogen niet, uit angst of gemakzucht, in hun eigen kringen opgesloten blijven, aldus de paus. Net zomin zoeken echte navolgers van Jezus de “wankelende voetstukken van wereldlijke machten” of een “zekere en goed betaalde toekomst”.

‘Enkele reis, zonder retourticket’

Jezus “stuurt ons naar een eenrichtingsweg: die van het uit onszelf treden. Het is een enkele reis, zonder retourticket. Het omvat het maken van een uittocht uit onszelf, het verliezen van onze levens om zijnentwil (cf. Mc. 8,35) en het pad van de zelfgave opgaan. Noch houdt Jezus van half gemaakte reizen, half gesloten deuren, levens die op twee sporen geleefd worden. Hij vraagt ons weinig bagage in te pakken voor de reis, om onze eigen veiligheid afwijzend te gaan, met Hem alleen als onze kracht”.

Met andere woorden, aldus de paus, “het leven van Jezus’ naaste leerlingen, welke wij geroepen zijn te zijn, wordt gevormd door concrete liefde, een liefde, met andere woorden, getekend door dienstbaarheid en beschikbaarheid”.

‘Barmhartigheid verbreiden’

Wie hun hele leven naar Jezus vormen, “kiezen niet langer hun eigen plaatsen; ze gaan waarheen ze gezonden worden (…). Ze kiezen zelfs hun eigen tijden niet. Het huis waar zij leven, behoort niet aan hen, want de Kerk en de wereld zijn de open ruimtes van hun missie. Hun rijkdom is de Heer in het midden van hun levens te zetten en niets anders voor zichzelf te zoeken”.

Geestelijken, zei de paus tijdens de Mis, hebben als opdracht “barmhartigheid te verbreiden” en dat betekent “dat we ons concreet bekommeren om de wonden van Jezus in onze behoeftige broeders en zusters, om de nabijen zoals om de verren, om de zieken zoals om de migranten, want wanneer men de lijdenden dient, eert men het Lichaam van Christus”.

Apostel Thomas ‘brengt ons dichter bij God’

In zijn preek ging hij ook in op de apostel Thomas, die “in zijn aarzeling en zijn pogingen te begrijpen” een beetje “op ons lijkt”. Thomas geeft ons “een groot geschenk: hij brengt ons dichter bij God, want God verstopt zich niet voor wie Hem zoeken. Jezus toont Thomas zijn glorierijke wonden; Hij laat hem met zijn hand de oneindige tederheid van God aanraken, de levende tekenen van hoeveel Hij leed uit liefde voor de mensheid”.

Voor Jezus’ leerlingen, ging de paus verder, is het belangrijk “ons hele wezen” naar Hem te brengen, “met compleet vertrouwen en totale oprechtheid”.

St.-Faustina Kowalska

Franciscus verwees naar St.-Faustina Kowalska, tot wie Jezus in een verschijning zei dat “Hij blij is als we Hem alles vertellen (…); Hij wacht op ons om Hem zelfs over de gebeurtenissen van onze dag te vertellen”.

“Dat”, sprak de paus, “is de manier om God te zoeken: door gebed dat transparant is en niet bang onze problemen, onze worstelingen en ons verzet aan Hem te geven. Jezus’ hart wordt gewonnen door oprechte openheid, door harten die in staat zijn hun zwakheid te erkennen en erover te rouwen, en tegelijk te vertrouwen dat precies daar Gods barmhartigheid actief zal zijn.”

Paus Franciscus vereert bloedreliek JP II

De Sint-Johannes Paulus II-kerk maakt deel uit van een groter complex dat aan de gedachtenis van de voormalige aartsbisschop van Krakau is toegewijd. Tijdens de Mis was er een bloedreliek van de Poolse paus uitgesteld naast het altaar. Paus Franciscus vereerde die aan het eind van de Mis.

Gebed bij graf zuster Faustina

Eerder vanochtend had de paus al gebeden bij het graf van de heilige mystica Faustina Kowalska in het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid.

De verschijningen van Christus aan de in 1938 overleden zuster inspireerden paus Johannes Paulus II in 1993 tot de invoering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, die op de zondag na Pasen wordt gevierd.

In het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid hoorde paus Franciscus ook de biecht van zeven jongeren en een priester.

Lunch met jongeren

Zijn lunch gebruikte paus Franciscus vandaag in het aartsbisschoppelijk paleis van Krakau, in het gezelschap van twaalf jongeren. (RV/KNA/AP)

Een beeldreportage van het bezoek aan zuster Faustina, de H. Mis met de geestelijken en de lunch met de jongeren (foto: AP):

[widgetkit id=”27″]