fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus tot Nederlandse pelgrims: ‘Laat u omvormen’

KN Redactie 15 november 2016
image
Paus Franciscus na afloop van zijn ontmoeting met de Nederlandse pelgrims. (Foto: AP)

“De heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere wijze te ervaren in de biecht. Het is daar dat de omvorming van ieder begint.”

De paus zei in zijn toespraak:

“Dierbare broeders en zusters,

Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pietersbasiliek te mogen begroeten, bij gelegenheid van de “Nederlandse Dag” in het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat u hier samen gekomen bent, in een gezamenlijke bedevaart naar Rome, met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de kerk in Nederland en aan haar eenheid met de Opvolger van Petrus.

Ieder heeft barmhartigheid nodig

Het Heilig Jaar brengt ons tot een nog hechtere band met Jezus Christus, die het gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden! Het is de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God.

Geschenk van vergeving

En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk.

Laat u omvormen

Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag.

Help dorst naar God lessen

De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God, ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u, als “kanalen” van barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken, de Redder en Verlosser van de mensheid! Als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving “bevloeien” met de verkondiging van het Evangelie en met uw liefde voor de naaste, vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.

Bid voor de paus

Ik vertrouw u allen en heel de kerk in Nederland toe aan de moederlijke schutse van de Heilige Maria, Moeder van Barmhartigheid, en schenk u van harte mijn zegen. En alstublieft, bidt u ook voor mij.”

(Tussenkopjes toegevoegd door redactie)


Warning: Use of undefined constant PRODUCTION - assumed 'PRODUCTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/229029.cloudwaysapps.com/bjfkbkqnbn/public_html/wp-content/themes/kn/functions/default.php on line 21