fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus tot jongeren: zeg nee tegen ‘digitaal narcisme’!

Junno Arocho Esteves - CNS 6 maart 2020
Paus Franciscus moedigt jongeren aan los te komen van het scherm van hun telefoon. Foto: CNS Photo - Kacper Pempel, Reuters

In zijn boodschap voor Wereldjongerendag 2020 roept paus Franciscus jongeren op los te komen van hun telefoons, God hun leven te laten herstellen en dat leven te delen met hun vrienden.

Jongeren en volwassenen, schrijft de paus, kunnen “hun levens verspillen met oppervlakkige dingen, denkend dat zij leven terwijl zij in feite van binnen dood zijn”. Ze zoeken dan voldoening in entertainment en vluchtige, voorbijgaande momenten terwijl ze toegeven aan een “wijdverspreid groeiend digitaal narcisme”.

‘Leegheid en frustratie’

“Al te veel mensen leven op deze manier!”, schrijft de paus. “Sommigen van hen zijn misschien gaan geloven in het materialisme van degenen overal om hen heen, die alleen bezig zijn met geld verdienen en het rustig aan doen, alsof die dingen het enige doel van het leven zijn.”

“Op de lange duur”, voegt Franciscus toe, leidt dit onvermijdelijk tot ongelukkigheid, apathie en verveeldheid met het leven, een groeiend gevoel van leegheid en frustratie.”

Gebaar van medeleven

De donderdag gepubliceerde boodschap draait om een vers uit het Lucasevangelie: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!” (7,14). Met die woorden doet Hij een jongeman uit de dood opstaan.

“Overal om ons heen, maar soms ook in onszelf, kunnen we de werkelijkheden van de dood zien: fysiek, geestelijk, emotioneel, sociaal. Merken we die echt op, of laten we die eenvoudigweg aan ons gebeuren?”
- Paus Franciscus

Christus stelt een gebaar van medeleven richting de moeder, een weduwe, die Hij te midden van een rouwende menigte zag. Jezus’ kijken wijst ons erop, schrijft Franciscus, dat het “soms onze eerste reactie is om een foto te maken met onze telefoon, zonder zelfs maar de moeite te nemen de betrokken mensen in de ogen te kijken”.

‘Kunnen we het leven herstellen?’

“Overal om ons heen, maar soms ook in onszelf, kunnen we de werkelijkheden van de dood zien: fysiek, geestelijk, emotioneel, sociaal. Merken we die echt op, of laten we die eenvoudigweg aan ons gebeuren? Is er iets dat we kunnen doen om het leven te herstellen?”

Aandachtig voor smeekbede lijdende mensen

Jezus toont het belang van medeleven en empathie voor het lijden van anderen, in plaats van egoïstisch te zijn, schrijft Franciscus.

“Laat jezelf niet beroven van deze gevoeligheid! Mogen jullie altijd aandachtig zijn voor de smeekbede van wie lijden, en bewogen worden door diegenen die in de wereld van vandaag huilen en sterven.”

‘Krachten van herrijzenis’

Zoals Christus’ gebaar de jongen weer tot leven bracht, kan “één teken van nabijheid, eenvoudig maar concreet, krachten van herrijzenis doen ontwaken” in mensen die lijden, zei de paus.

‘Leven brengen naar wie van binnen dood zijn’

“Als je Gods immense liefde voor ieder levend wezen kunt voelen – in het bijzonder voor onze broeders en zusters die honger en dorst hebben, of ziek, naakt of gevangen zijn – dan zul je in staat zijn hun nabij te komen zoals Hij dat doet. Je zult in staat zijn hen aan te raken zoals Hij doet en zijn leven te brengen naar diegenen onder je vrienden die van binnen dood zijn, die lijden of die geloof en hoop hebben verloren.”

Het leven delen

De paus moedigt jongeren aan om niet alleen hun levens door God te laten herstellen, maar om dat leven ook met anderen te delen door betekenisvolle banden die niet “oppervlakkig, vals en hypocriet” zijn.

Cultuurverandering

“Tegenwoordig zijn we vaak ‘verbonden’ maar communiceren we niet. Het willekeurig gebruik van elektronische apparaten kan ons voortdurend aan het scherm geplakt houden. Met deze boodschap wil ik me bij jullie voegen, jongeren, in de roep om een cultuurverandering gebaseerd op Jezus’ gebod om ‘te herrijzen’.”

‘Mooier dan welke virtuele realiteit ook’

“Als dit onze boodschap is, dan zullen veel jonge mensen ophouden er verveeld en vermoeid uit te zien, en hun gezichten tot leven laten komen en mooier zijn dan welke virtuele realiteit ook. Als je leven geeft, zal er iemand zijn om het te ontvangen.”

Wereldjongerendag 2020

De Wereldjongerendag 2020 wordt op Palmzondag in de bisdommen gehouden wordt. De volgende internationale Wereldjongerendagen zijn in 2022 in Lissabon.

Lees hier de hele boodschap aan de jongeren van paus Franciscus (Engels).