fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Paus wijdt zestien priesters in Bangladesh

KN Redactie 2 december 2017
image
Paus Franciscus met de wijdelingen. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft vrijdag bij zijn bezoek aan Bangladesh tijdens een heilige Mis zestien transeunt diakens tot priester gewijd.

De heilige Mis in de Bengaalse hoofdstad Dhaka werd door bijna honderdduizend gelovigen bijgewoond, melden internationale media.

Bangladesh telt ongeveer 350.000 katholieken. Dat aantal komt overeen met circa 0,2 procent van de bevolking.

Christus dienen

In zijn preek zei de paus dat “onze Hogepriester Jezus Christus” bepaalde discipelen koos om “in Zijn naam, en namens de mensheid, een priesterlijk ambt in de Kerk publiekelijk uit te voeren”.

“Priesters zijn gevestigde medewerkers van de bisschoppen, met wie zijn samen het priesterlijke ambt bekleden en met wie zij geroepen zijn om dienstbaar te zijn aan het volk van God”, preekte de paus.

De paus hield in zijn preek de neomisten voor om Christus “de Leraar, de Priester en de Herder, te dienen, door wiens bediening zijn lichaam, dat de Kerk is, is gebouwd en uitgroeit tot het volk van God, een heilige tempel”.

‘Met woord en voorbeeld’

Verder zei de paus tegen de pasgewijde priesters om met toewijding “het Evangelie te prediken, Gods volk te hoeden en de heilige liturgie te vieren, vooral het offer van de Heer”.

“Jullie zullen de heilige plicht uitoefenen om te onderwijzen in de naar van Christus de Leraar. Bied iedereen het woord van God aan dat u met vreugde hebt ontvangen. Mediteer op de wet van de Heer, geloof wat je leest, onderwijs wat je gelooft en beoefen wat je onderwijst. Laat de heiligheid van je leven een aangename geur zijn voor de gelovigen van Christus, zodat je met woord en voorbeeld het huis kunt bouwen dat Gods Kerk is”, zei de paus.

‘Celebranten van het mysterie’

Voorts benadrukte de paus in zijn homilie dat de pasgewijde priesters moeten begrijpen wat ze doen wanneer ze de heilige Mis opdragen. “Want door uw bediening zal het geestelijke offer van de gelovigen vervolmaakt worden, verenigd met het offer van Christus, dat door uw handen op een onbloedige wijze op het altaar zal worden aangeboden, in eenheid met de gelovigen, in de viering van de sacramenten. Begrijp daarom wat je doet  en volg na wat je viert. Als celebranten van het mysterie van de dood en opstanding van de Heer, streef ernaar om te doden wat zondig is in het leven van de gelovigen en wandel in de nieuwheid van het leven.”

De paus zei ook dat de wijdelingen zich moeten blijven herinneren dat ze namens het volk zijn aangesteld “voor die dingen die God betreffen”.

“Voer de bediening van Christus de Priester met constante vreugde en oprechte liefde uit. Houd het voorbeeld van de Goede Herder, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen, en die kwam om te zoeken en redden wat verloren was, altijd voor ogen.”

Priesters ondersteunen

De paus bedankte tot slot de menigte voor hun “vrijgevigheid”. “Dit toont de liefde die je hebt voor de Kerk. Dit toont de liefde die je hebt voor Jezus Christus. Bedankt iedereen, bedankt allemaal voor je vrijgevigheid. Bedankt voor je trouw.”

Ook vroeg de paus aan de gelovigen te bidden voor de pasgewijde priesters. “Het volk van God ondersteunt hun priesters met gebed. Het is jouw verantwoordelijkheid om je priesters te ondersteunen. Word niet moe van het ondersteunen van uw priesters met gebed. Ik weet dat jullie dit gaan doen.” (CNA)