<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Richtlijn plaatst Amoris Laetitia binnen bestaande kerkelijke leer

KN Redactie 8 juli 2016
image
Foto: Judith Klein ccby flickr.com

Gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken mogen niet ter communie tenzij zij “zich onthouden van seksuele intimiteiten”.

Chaput is eveneens lid van de commissie van de Amerikaanse bisschoppenconferentie die de exhortatie landelijk moet implementeren.

Misleidend

Het afwijken van de traditionele leer over de onontbindbaarheid van het huwelijk en dus over de overspelige natuur van tweede relaties “misleidt mensen over de natuur van de Eucharistie en de Kerk”, aldus mgr. Chaput in zijn nieuwe richtlijn.
Rond de exhortatie is veel commotie ontstaan omdat deze op punten tegen de traditionele leer van de Kerk in lijkt te gaan.

Schat aan wijsheid

Maar volgens aartsbisschop Chaput moet Amoris Laetitia “worden gelezen in de continuïteit met de grote schat aan wijsheid die doorgegeven is door de Kerkvaders en –leraren, het getuigenis van het leven van de heiligen, de leer van de concilies en voorgaande documenten van het Leergezag”.

Verstaan binnen de traditie

“Zoals met alle documenten van het Leergezag kan Amoris Laetitia het best worden begrepen als zij wordt gelezen binnen de traditie van het leven en de leer van de Kerk”, aldus de richtlijnen van Chaputs aartsbisdom Philadelphia.

Alleen binnen het huwelijk

“Het katholiek geloof, geworteld in de Schrift, behoudt alle uitdrukkingen van seksuele intimiteit voor aan een man en een vrouw die met elkaar in een geldig huwelijk verbonden zijn. Wij houden deze leer voor waar en onveranderlijk, gebonden als zij is aan onze natuur en doel als kinderen van een liefhebbende God die ons geluk wil.”

Onthouding voorwaarde

Ook wanneer mensen ongeoorloofd een ‘tweede huwelijk’ zijn aangegaan kunnen zij de sacramenten ontvangen mits zij zich houden aan de Leer van de Kerk en zich onthouden van seksuele intimiteiten. Priesters moeten er daarbij voor waken dat zij niet de indruk wekken dat zij instemmen met gedrag dat door de Kerk wordt afgewezen, aldus de richtlijnen.

Regelmatig biechten

“De Leer van de Kerk verlangt van gescheiden en hertrouwde mensen dat zij afzien van seksuele intimiteit. Dit geldt zelfs als zij (voor de zorg voor hun kinderen) onder een dak moeten blijven wonen. Een leven als broer en zus is noodzakelijk voor gescheiden en burgerlijk hertrouwde mensen om verzoening te kunnen ontvangen in het boetesacrament dat voor hen de weg kan openen naar de Eucharistie. Deze mensen worden aangemoedigd regelmatig het boetesacrament te ontvangen, toevlucht zoekend in Gods grote barmhartigheid indien zij falen in de kuisheid.”

Ergernis vermijden

“Zelfs wanneer zij omwille van hun kinderen onder één dak leven in kuise onthouding en de absolutie hebben gekregen (zodat zij vrij zijn van persoonlijke zonde), blijft het trieste feit dat, objectief gesproken, hun publieke staat en levensomstandigheid in de nieuwe relatie tegengesteld blijft aan Christus’ leer tegenover echtscheiding. Concreet betekent dat waar priesters de communie geven aan gescheiden en hertrouwde mensen die proberen kuis te leven, zij dat zo moeten doen dat zij vermijden ergernis te wekken of dat de Leer van Christus kan worden genegeerd.”

Geen verantwoordelijke taken

“In andere contexten moet ook worden vermeden dat onbedoeld scheiden en burgerlijk hertrouwen wordt gesteund. Gescheiden en hertrouwde mensen dienen derhalve geen verantwoordelijke taken te dragen in de parochie, zoals in de parochieraad. Evenmin kunnen zij liturgisch actief zijn als lector of bij het uitreiken van de heilige communie.”

Objectief in tegenspraak

De richtlijnen van Chaput zijn volledig in overeenstemming met de exhortatie Familiaris Consortio van paus Johannes Paulus II. Daarin stelt deze dat de Kerk haar praktijk bevestigt, “gebaseerd op de heilige Schrift, de hertrouwde gescheidenen niet tot de communie toe te laten. Zij verhinderen immers zelf dat zij toegelaten worden, aangezien hun levensstaat en situatie objectief in tegenspraak zijn met de liefdesgemeenschap tussen Christus en de Kerk, die in de Eucharistie haar teken en verwerkelijking vindt. Er is bovendien nog een andere, speciaal pastorale reden: als men deze mensen tot de communie toelaat, zullen de gelovigen in dwaling en verwarring gebracht worden omtrent de leer van de Kerk over de onontbindbaarheid van het huwelijk.”

Onthouding tot het huwelijk

Volgens de aartsbisschop van Philadelphia dienen samenwonende paren uit elkaar gaan of geen seksuele intimiteiten meer hebben tot zij voor de Kerk getrouwd zijn. Indien zij al kinderen hebben kan het omwille van hen goed zijn om samen te blijven wonen, maar dienen ook deze paren zich te onthouden tot zij geldig zijn gehuwd.

Kuise vriendschap

Chaput gaat ook in op de pastorale zorg voor mensen die zich aangetrokken voelen tot hun eigen geslacht. Hij erkent dat er homoseksuele stellen zijn “die samenleven in kuise vriendschap zonder seksuele intimiteit”. Hij moedigt pastores aan prudent met zulke situaties om te gaan. Hij waarschuwt echter dat iedere schijnbare acceptatie van de homoseksuele levensstijl het katholiek geloof ondermijnt en “alleen tot morele verwarring in de gemeenschap kan leiden”.

Geloofsondermijnend

“Twee mensen die openlijk in een actieve homoseksuele relatie leven, ongeacht hoe serieus, geven een ernstig antigetuigenis van het katholieke geloof, dat alleen morele verwarring kan wekken in de gemeenschap.” “Zo’n relatie kan niet in het leven van de parochie worden geaccepteerd zonder het geloof van de gemeenschap te ondermijnen, vooral dat van kinderen. (…) Zij die in openlijk homoseksuele relaties leven dienen geen verantwoordelijkheden in een parochie te dragen, noch enige liturgische functie uitvoeren.”

‘Niet christelijk’

Burgemeester Jim Kenny van Philadelphia reageerde woedend op de nieuwe richtlijn. In een reactie op facebook noemde hij Chaput “niet christelijk”. Kenny toonde zich in 2015 ook al uitermate gepikeerd toen homo-organisaties geen podium kregen tijdens de wereldgezinsdagen die in Philadephia werden gehouden. “Als levenslange katholiek ben ik furieus op mijn Kerk”, schreef hij op facebook.

‘Eng’

Kenny reageerde op een vraag van LGBT-activist Ben Secka. Die wilde weten wat de burgemeester van de richtlijnen vond. Secka riep volksvertegenwoordigers op het aartsbisdom “hel” te geven “vanwege deze stap achteruit”.
Mollie Hemmingway, senior redacteur bij The Federalist, noemde de reactie van Kenny tegenover een kerkleider “eng” voor een vertegenwoordiger van de overheid. (KN/LSN)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.