<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Eenzaamheid Wmo-gebruikers neemt toe

KN Redactie 4 december 2018
image
Björn Söderqvist

Oudere mensen die gebruik maken van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, voelen zich steeds eenzamer. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De afname van de huishoudelijke hulp zou een oorzaak kunnen zijn voor de toename van emotionele eenzaamheid, zegt Jeroen Boelhouwer in het radio1-journaal. Het aandeel 75-plussers dat huishoudelijke hulp ontvangt, is namelijk met 24% gedaald. De huishoudelijke hulp biedt in veel gevallen ook een luisterend oor, aldus de onderzoeker.

Geen ondersteuning

Hoewel de overheid ervan uitgaat dat hulpbehoevende mensen in hun omgeving ondersteuning krijgen van vrienden en familie bevestigt het SCP-rapport deze aanname niet. Steeds minder mensen verwachten dat ze in hun netwerk een beroep op hulp kunnen doen. Slechts 15% van de mensen in de Wmo rekent op hulp. Ongeveer 20% van de mensen die op dit moment geen voorziening gebruikt, verwacht geen ondersteuning te ontvangen uit hun omgeving. (SCP/Radio1)