<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Nieuwe opleiding moet groot tekort aan geestelijk verzorgers oplossen

Luuk van den Einden 13 oktober 2023
image
Anke Liefbroer, oprichter en coördinator van de nieuwe masteropleiding: "Werken met mensen van allerlei verschillende achtergronden is echt eigen aan geestelijke verzorging." Foto: Sharita Kanhai, Tilburg School of Catholic Theology

De Tilburg School of Catholic Theology start volgend studiejaar een nieuwe masteropleiding Geestelijke verzorging. Studenten zijn met die opleiding vrijwel verzekerd van een baan: de vraag naar geestelijk verzorgers is groot.

De nieuwe masteropleiding is onlangs goedgekeurd door een accreditatiecommissie, wat betekent dat studenten vanaf het volgende collegejaar kunnen aansluiten bij de studie. In twee jaar tijd zullen ze worden opgeleid tot geestelijk verzorger, waarna ze op allerlei plekken aan de slag kunnen met het begeleiden van mensen met levensbeschouwelijke vragen.

Nieuwe aanwas nodig

Met de nieuwe master wil de Tilburg School of Catholic Theology (TST) tegemoet komen aan de enorme vraag naar geestelijk verzorgers, vertelt universitair hoofddocent Anke Liefbroer, oprichter en coördinator van de master. Onder meer door vergrijzing en de toename van plekken waar geestelijk verzorgers nodig zijn, is nieuwe aanwas hard nodig.

“We wilden een opleiding die korter was en meer op het werkveld van de geestelijke verzorging gericht is.”
- Anke Liefbroer

“Bij defensie en justitie zijn plekken geoormerkt voor katholieke geestelijk verzorgers, maar ze kunnen daar niet genoeg kandidaten vinden om de openstaande vacatures te vullen”, vertelt ze. De nieuwe opleiding is echter niet alleen voor katholieke verzorgers; je kunt er ook algemeen of ‘ongebonden’ geestelijk verzorger mee worden, want ook daar is steeds meer behoefte aan.

“Daar zien we veel open plekken door vergrijzing van de beroepsgroep: een kwart is ouder dan zestig”, legt Liefbroer uit. “Er zijn steeds meer nieuwe vakgebieden waar geestelijke verzorgers worden ingezet. Oorspronkelijk zag je ze vooral in de zorg en bij justitie en defensie, maar de laatste jaren worden ze ook vaker in thuissituaties ingezet, in het aardbevingsgebied in Groningen en bij de politie.”

Te lang en te kort

Wat ook meetelt, is dat de duur van de bestaande opleidingen tot geestelijk verzorger door zowel het werkveld als studenten niet als ideaal werd gezien. Voorheen konden studenten bij de TST een driejarige theologiemaster doen, maar die werd erg lang gevonden en was qua invulling vooral op het parochiepastoraat gericht.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“We wilden een opleiding die korter was en meer op het werkveld van de geestelijke verzorging gericht is”, zegt Liefbroer. “Een kortere opleiding is ook een wens van de bisschoppen.”

Eenjarige opleidingen zijn er ook, maar die worden in de ogen van de instellingen waar afstudeerders uiteindelijk aan de slag gaan soms juist te kort bevonden. “Een jaar is ook wel erg weinig om alle vaardigheden aan te leren die je als geestelijk verzorger moet beheersen. Deze nieuwe opleiding is dus een soort middenweg.”

Geestelijk divers

De nieuwe studie is opgebouwd uit twee zogenaamde ‘leerlijnen’. De eerste heet Identiteit en Dialoog en gaat over wie je zelf als geestelijk verzorger bent en wat je professionele identiteit is, en hoe je van daaruit anderen kunt begeleiden.

De opleiding richt zich daarbij ook specifiek op een geestelijk diverse context. “Werken met mensen van allerlei verschillende achtergronden is echt eigen aan geestelijke verzorging en anders dan in een parochie, waar je vooral mensen met een katholieke achtergrond tegenkomt. Je moet er voor iedereen kunnen zijn.”

image
Geestelijk verzorgers worden op steeds meer plekken ingezet: niet alleen in de zorg en bij defensie, maar ook steeds vaker in thuissituaties. Foto: Unsplash - Christina/WOCinTech

Gespreksvaardigheden en rituelen vormgeven zijn enkele thema’s waar studenten les in zullen krijgen. Ook is het de bedoeling dat ze stage lopen, bijvoorbeeld in de zorg of bij defensie, om erachter te komen wat bij hen past.

‘Eigen casussen beoordelen’

De tweede leerlijn is de onderzoekslijn, die draait om het eigen maken van onderzoeksvaardigheden. “Dat lijkt misschien gek omdat je als geestelijk verzorger vooral in de praktijk aan de slag gaat, maar vanuit de beroepsgroep komt er steeds meer aandacht voor geestelijk verzorgers die ook iets met onderzoek doen. Studenten leren bijvoorbeeld onderzoeksmateriaal lezen en hun eigen casussen beoordelen.”

Studenten kunnen de master doen als ze een bachelor theologie, religiewetenschappen of humanistiek hebben gedaan. “Dat is best breed”, aldus Liefbroer. Ook universiteitsstudenten met een andere achtergrond en theologiestudenten van het hbo kunnen bij de master terecht; voor hen is er eerst een bijspijkerende premaster.

Belangstelling

Baankansen zijn er binnen de geestelijke verzorging dus genoeg, maar hoe zit het met de belangstelling aan de kant van de studenten voor de nieuwe master? Volgens Liefbroer zit dat wel goed.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“De studentenaantallen zijn bij TST relatief klein, maar we zien wel in de bestaande theologiemaster dat er veel geestelijk verzorger willen worden”, legt ze uit. “Onlangs is er een onderzoekje gedaan naar de behoeften van studenten, daarin zag je dat er veel interesse bestond. Dus we hebben goede hoop op veel aanmeldingen.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.