fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Paus: ‘Nieuw onderwijspact nodig’

KN Redactie 10 februari 2020
image
Paus Franciscus spreekt deelnemers aan de conferentie 'Onderwijs; Het globale pact' toe Foto: CNS photo/Vatican Media

Het afschuiven van verantwoordelijkheid binnen het onderwijs heeft geleid tot het ineenstorten van de samenwerking tussen gezinnen, scholen en sociaal-culturele en religieuze instellingen. Dat zei paus Franciscus onlangs op een onderwijscongres.

De instorting van dit ‘onderwijspact’ kan enkel worden “gerepareerd door een vernieuwde universele inspanning van edelmoedigheid en samenwerking”, zei de paus op 7 februari in een toespraak tegen leraren en onderwijsspecialisten, bij een ontmoeting op de Pauselijke Academie van Sociale Studies.

Uitbesteden van taken

“Deze instorting van onderwijskundige samenwerking betekent dat de samenleving, het gezin en verschillende onderwijsinstellingen allemaal de beslissende taak van het onderwijs uitbesteden aan anderen. Op deze manier ontwijken de basisinstituten en de staten zelf hun verantwoordelijkheden en wankelen in dit onderwijspact.”

Om dit te overwinnen moeten individuen en instellingen een nieuwe onderwijssamenwerking aangaan. Niet alleen binnen hun eigen tradities en cultuur maar in relatie met anderen zodat “zij een begrip van zichzelf kunnen ontwikkelen door het ontmoeten en het zich toe-eigenen van culturele diversiteit en verandering”.

‘Cultuur van dialoog’

“Dit zal een cultuur van dialoog bevorderen, ontmoeting en wederzijds begrip, op een rustige en tolerante manier,” zei de paus. Het doel is “een opvoeding die jonge mensen in staat stelt zich te identificeren met en te bevorderen van ware menselijke waarden, vanuit een intercultureel en interreligieus perspectief.”

“Leraren zijn kunstenaars die de toekomstige generaties vormen”
- Paus Franciscus

Het thema van de conferentie waarop Paus Franciscus sprak, luidde: ‘Onderwijs: Het globale pact.’ De paus zei dat het thema “een nood benadrukte om de krachten te bundelen om een breder onderwijsverbond te bereiken. Doel is het herstellen van menselijke banden en een meer “broederlijke wereld” te creëren.

Ontwikkelingsdoelen

De paus juichte de inclusie van het onderwijs in de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen toe, omdat gelijkheid “nog niet bereikt is in onze wereld”.

“Armoede, discriminatie, klimaatverandering, onverschilligheid en uitbuiting zijn een bijna ondoordringbare muur waardoor de duurzaamheidsdoelen niet gehaald kunnen worden”, voegde de paus toe. “Zorg voor onderwijs is zorg voor de toekomstige generaties en voor de toekomst van de mensheid. Het is een zorg die ten diepste is geworteld in hoop en roept ons op genereus en moedig te zijn.”

Slecht betaalde leraren

Gezinnen moeten volgens Franciscus een “eigen plaats” krijgen in het nieuwe onderwijsverbond en hun deelname aan onderwijsprojecten is essentieel bij een integrale, doelgerichte en universele opvoeding.

De paus prees de leraren die “altijd het slechtst betaald krijgen.” Hij zei te hopen dat zij tegen de stroom in zullen “doorzetten met moed en vastberadenheid, kunstenaars blijven die de toekomstige generaties vormen”.