<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Samenleving

Studentenvakbonden willen ruimtes voor stilte en gebed in strijd tegen psychische klachten bij studenten

Luuk van den Einden 5 juli 2023
image
Leden van verschillende studenten- en scholierenorganisaties overhandigden dinsdagmiddag het manifest voor stilteruimtes op iedere onderwijsinstelling aan de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto: Tweede Kamer (commissie OCW)

Voor gebed en stilte moet op iedere onderwijsinstelling ruimte zijn, vinden verschillende studenten- en scholierenorganisaties. Met een manifest hopen ze de Tweede Kamer over te halen om geschikte stilteruimtes op scholen en universiteiten te garanderen.

Leden van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en andere belangenorganisaties voor studenten en scholieren overhandigden dinsdagmiddag het manifest aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een commissie waar verschillende Tweede Kamerleden in zitten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“In een tijd waarin meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland kampt met psychische klachten en de druk op studentenwelzijn alsmaar toeneemt, wordt het belang van stilteruimtes evidenter”, zo verklaart het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de noodzaak van stilteruimtes op scholen en universiteiten.

Meer welkom

Gelovige studenten moeten een plek kunnen hebben om te bidden en voor bijvoorbeeld jongeren met autisme moeten onderwijsinstellingen ook ruimtes aanbieden waar ze tot rust kunnen komen, vinden de ondertekenaars. De organisaties denken dat studenten zich daardoor meer welkom zullen voelen en dat dat ook bijdraagt aan het welzijn van studenten.

Het manifest is ondertekend door een flinke lijst organisaties die zich inzetten voor middelbare scholieren en voor studenten op het mbo, het hbo en de universiteit. Naast de LSVb en het ISO zijn dat het studentenplatform STIP, scholierenvakbond LAKS en JOB, de organisatie voor mbo-studenten. Daarnaast hebben MSA Nederland, een belangenorganisatie voor islamitische studenten, en Ieder(in), een koepelorganisatie die opkomt voor mensen met een beperking of chronische ziekte, getekend.

‘Neutraliteit verliezen’

In april ontstond er discussie over de vraag of het openbaar onderwijs wel moet toelaten dat er in stilteruimtes gebeden wordt. Openbare scholen hoeven leerlingen geen gebedsruimte te bieden, maar tegelijkertijd kunnen ze vanwege de godsdienstvrijheid scholieren ook niet verbieden om te bidden.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Uit onderzoek van het NRC bleek dat veel bestuurders van openbare scholen actief tegen gebedsruimtes zijn, omdat ze bang zijn voor beïnvloeding van of druk op minder gelovige scholieren. Volgens Rafke Hagenaars, voorzitter van LAKS, hoeven openbare scholen niet bang te zijn dat ze hun “neutraliteit verliezen”, zegt ze in Trouw. “We vragen ze enkel om een ruimte ter beschikking te stellen. De scholier of student kiest er vervolgens zelf voor om daar al dan niet gebruik van te maken.”

Te klein

In het hoger onderwijs zijn stilteruimtes over het algemeen geaccepteerd, maar ook daar is nog ruimte voor verbetering, zien de organisaties achter het manifest. “De ruimtes die momenteel ter beschikking worden gesteld zijn niet voor alle scholieren en studenten inclusief en toegankelijk om tot rust te komen, het gebed te verrichten of te mediteren.”

Zo zijn de stilteruimtes op sommige instellingen te klein en komt het ook voor dat de behoeftes van verschillende groepen studenten niet met elkaar overeenkomen; een prikkelarme omgeving voor studenten met autisme staat bijvoorbeeld haaks op de behoeftes van islamitische studenten die willen bidden.

https://www.kn.nl/donaties/

Het manifest is ontvangen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Op welke manier het opgepakt gaat worden en of stilteruimtes in het onderwijs dus op de agenda komen, is nog niet bekend.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.