fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Schreeuw om Leven en directeur uit elkaar

Sjoukje Dijkstra 12 januari 2021
image
De wegen van directeur Kees van Helden en de pro-life-organisatie Schreeuw om leven scheiden. Foto: KN - Jan Peeters

Al langere tijd rommelde het binnen pro-life organisatie Schreeuw om Leven (SoL). “Onoverbrugbare verschillen in visie over de aansturing van de organisatie” hebben er nu toe geleid dat de wegen van SoL en directeur Kees van Helden scheiden. Dat maakten ze vorige week in een gezamenlijke verklaring bekend.

Over de aanleiding is nog veel onduidelijk en het bestuur wil er weinig over kwijt. Jan Dirk van Nifterik, voorzitter van het bestuur, zegt dat hij geen verdere inhoudelijke mededelingen kan doen. “Het is belangrijk dat we ons richten op het kerndoel van de stichting: Dat we vanuit onze bijbelse bewogenheid opkomen voor het ongeboren leven, hulp bieden aan vrouwen in nood en vrouwen na abortus.”

Van Nifterik nam in mei 2019 de rol van voorzitter over van Bert Dorenbos, de oprichter van Schreeuw om Leven. Hij benadrukt dat hij het zich ook anders had voorgesteld. “De wens van zowel Kees als het bestuur is dat de rust terugkeert in het werkveld, zodat we ons kunnen richten op het eerder genoemde kerndoel.”

Extern onderzoek

Het bestuur heeft een externe commissie onderzoek laten doen, maar de uitkomst daarvan is vertrouwelijk. Een groep verontruste vrijwilligers zet hier vraagtekens bij, omdat volgens hen de bevindingen van de commissie geen recht doen aan de inzet van Van Helden.

Van Nifterik begrijpt dat er vrijwilligers en medewerkers zijn die moeite hebben met de gang van zaken: “Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor opmerkingen en vragen.”

‘Zeer dankbaar’

Verder geeft hij aan Kees van Helden “zeer dankbaar” te zijn. “Hij heeft zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor onze stichting en het ongeboren leven.”

Van Helden nam in 2016 het stokje over van Bert Dorenbos, die de organisatie in 1985 met zijn vrouw Willy oprichtte. Met de komst van Van Helden kreeg SoL een minder activistische insteek, en kwam er meer nadruk op hulpverlening en pastoraat te liggen.

‘Waardering voor werk oprichter Dorenbos’

Dat voormalig voorzitter Dorenbos inmiddels afstand heeft genomen van de organisatie, daarover kan en wil de huidige voorzitter geen uitspraken doen. “Ik heb een aantal keren met hem gesproken. Hij is altijd welkom voor een gesprek. We hebben veel waardering voor zijn werk als oprichter.”

Dorenbos schrijft op zijn eigen site dat hij het niet eens is met de gemaakte keuzes. Hij meent dat Kees van Helden er willens en wetens is uitgewerkt, omdat het bestuur een andere weg wil inslaan.

Volgens Van Nifterik is er geen sprake van een nieuwe weg inslaan. “Er is veel gezegd en geschreven, waarvan de helft niet waar is. Maar daar wil ik verder niet op ingaan in de media.”

De toekomst

Van Nifterik geeft aan zich te willen richten op de toekomst: “Ed van Hell is momenteel interim-directeur, terwijl we op zoek gaan naar een nieuwe directie, die we dit jaar hopen aan te stellen. Dit nieuws is vers, voor elke betrokkene lastig. Als bestuurder raakt het mij ook persoonlijk.”