fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Wet op godsdienstvrijheid van kracht in Mississippi

KN Redactie 6 april 2016
image
Tegenstanders van de wet demonstreren bij het parlement van Mississippi. (Foto: AP)

In de Amerikaanse staat Mississippi is een wet van kracht geworden die ambtenaren, bedrijven en sociaal werkers vrijwaart van vervolging wegens discriminatie wanneer zij in hun werk handelen op grond van onder meer de opvatting dat het huwelijk een verbintenis is tussen één man en één vrouw.

De wet werd vorige week al aangenomen door de Senaat van de staat. Dinsdag ondertekende de republikeinse gouverneur Phil Bryant de wet, die daarmee van kracht werd.

‘Eerste amendement van de grondwet’

Volgens Bryant doet de wet “niet meer dan het recht op vrije godsdienstuitoefening bekrachtigen, zoals die in het eerste amendement van de grondwet gegarandeerd is”.

Wet ‘versterkt slechts’ bestaande rechten

De wet, zei hij volgens npr.org, “versterkt slechts” bestaande rechten rond godsdienstvrijheid en “beperkt geen grondwettelijk beschermde rechten of daden”. Ook tast de wet in Mississippi het federale recht niet aan, zo voegde Bryant toe.

‘Oprecht gehouden religieuze opvattingen’

De wet noemt drie “oprecht gehouden religieuze opvattingen of morele overtuigingen” genoemd, op grond waarvan diensten geweigerd zouden kunnen worden zonder dat de staat vervolging wegens discriminatie kan instellen.

‘Onveranderlijke sekse’

Behalve de genoemde huwelijksopvatting, gaat het om de overtuiging dat seksuele relaties voorbehouden zijn “aan een dergelijk huwelijk”, en de overtuiging dat de aanduidingen ‘man’ en ‘vrouw’ “verwijzen naar de onveranderlijke sekse van een individu zoals objectief vastgesteld door anatomie en genetica ten tijde van de geboorte”.

‘Homohuwelijk’ gelegaliseerd

De Washington Post schreef eerder dat de wet is bedoeld ter bescherming van de rechten van mensen die het oneens zijn met het vonnis van het Hooggerechtshof in de zaak Obergefell v. Hodges.

Met dat vonnis legaliseerde het Hof medio 2015 het ‘homohuwelijk’ in de VS.

‘In goed geweten’

De republikeinse senator in Mississippi, Jenifer Branning, zei eerder volgens New York Magazine dat de wet “geen rechten van wie dan ook wegneemt”, maar juist die inwoners van Mississipi beschermt “die in goed geweten geen diensten kunnen leveren” voor een ‘homohuwelijk’.

Veto gouverneur

Een tiental Amerikaanse staten heeft soortgelijke wetsvoorstellen opgesteld. In Georgia en Virginia werden deze aangenomen, maar vervolgens gevetood door de gouverneur.

In North Carolina staan de gouverneur en het parlement onder druk om de recent aangenomen wet weer in te trekken.

De wet HB1523 is hier te lezen (Engels).