fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Zalig Pasen!

KN Redactie 16 april 2017
image
(Beeld: husstege-iconen.nl)

Het graf is leeg, de engel draagt de vrouwen op Christus’ leerlingen te gaan zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan.

Iconenatelier Hüsstege maakte deze romaanse paasicoon, gebaseerd op het 28e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waaruit tijdens de Paaswake werd gelezen. De engel die de steen die het graf afsloot weg rolde, zegt hun: “U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.”

Gebed

De Bossche bisschop Gerard de Korte tekende voor het paasgebed bij de icoon. Van de icoon en het gebed is een kaart gemaakt die in parochies is verspreid.

Heer onze God, U heeft ons geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. In Christus Uw Zoon heeft U de dood overwonnen en schenkt ons eeuwig leven. Samen met de mirre dragende vrouwen zoeken wij Jezus, de Gekruisigde.

Heer, kom naderbij en daal met Uw Licht in ons hart, in ons leven. Openbaar ons Uw verrijzenis van de doden en ga ons voor, elke nieuwe dag. Schenk ons vreugde vanwege dit goede nieuws voor de hele wereld. U vervult onze hoop op vrede en laat ons zo opstaan tot de nieuwe mens. U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Door Christus onze Heer, amen.

+ Mgr. De Korte