fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Onderzoek

Peiling: Is het oké om anderen van jouw geloof te overtuigen?

KN Redactie 7 april 2020
image
Foto: OWEN Li - Unsplash

Spreek jij vrijuit over je geloof? Is het oké om anderen van jouw geloof te overtuigen? Wat vind je eigenlijk van straatevangelisatie? De eenmalig te verschijnen glossy Ludger onderzoekt in samenwerking met Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers de mening van Nederlanders en hun ervaring met evangelisatie.

Aanleiding voor het onderzoek is de verschijning van de eenmalige glossy Ludger. Het blad, dat in oktober uitkomt, staat helemaal in het teken de missionaris Ludger (742-809). De glossy wil de thema’s waar Ludger mee te maken had naar het hier en nu vertalen.

Nationaal geheugen

Onderdeel daarvan is deze publieksenquête, waarin Nederlanders (gelovig of niet) onder meer wordt gevraagd naar hun ervaring met (straat)evangelisatie en online missiewerk. Ook wordt gevraagd in hoeverre Nederlanders vrij over hun eigen geloof of levensbeschouwing spreken, en wat ze ervan vinden als anderen dat doen. Ten slotte wordt gepeild in hoeverre de Nederlandse missionarissen van weleer in het nationaal geheugen zijn weggezakt.

Resultaten in oktober

De resultaten van de enquête worden in oktober besproken in de glossy Ludger. Ook Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers zullen er aandacht aan besteden.

> Doe mee aan dit onderzoek: Vul de enquête in!