<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Woord van de paus

‘Sta open voor God en je naasten!’

KN Redactie 13 december 2023
image
Paus Franciscus begroet een gelovige tijdens de audiëntie van 13 december. Foto: CNS - Lola Gomez

Tijdens de algemene audiëntie van 13 december legde paus Franciscus uit dat elke christen nodig is voor de verkondiging van het Woord van God:

“We sluiten vandaag de catechesereeks af die gewijd is aan de apostolische ijver, de passie voor de verkondiging van het evangelie. Dit gaat elke christen aan; denk maar aan het feit dat de celebrant bij het doopsel zegt, terwijl hij de oren en lippen van de dopelingen aanraakt: “Moge de Heer Jezus, die aan doven het gehoor teruggaf en stommen liet spreken, u schenken dat u spoedig zijn woord kunt verstaan en uw geloof belijdt”.

De leerlingen gingen op pad met Jezus, die in staat is om oren en mond te openen. Het fenomeen doofstomheid wordt in de Bijbel ook als metafoor gebruikt voor de afsluiting voor Gods roepstem. Er is fysieke doofheid, maar in de Bijbel is degene die doof is voor het Woord van God, iemand die het woord van God niet communiceert.

Uitnodiging aan ons allen

Het Evangelie vermeldt het beslissende woord van Jezus in het Aramees, effeta, “ga open”. Ofwel,  laat je oren opengaan, maak je tong los. Dat is een uitnodiging die niet zozeer gericht is tot de doofstomme, die het niet kon horen, maar juist tot de leerlingen van toen en van alle tijden.

Ook wij, die de uitstorting van de Geest in het doopsel hebben ontvangen, worden opgeroepen om ons open te stellen. “Ga open”, zegt Jezus tegen elke gelovige en tegen zijn Kerk: open je, want de boodschap van het evangelie heeft je nodig voor het getuigenis en de verkondiging!

“Laten we ons als christen geroepen voelen om te getuigen van ons geloof”

Dit zet ons ook aan het denken over de houding van een christen: de christen moet openstaan voor het Woord van God en voor de dienstbaarheid aan anderen. Gesloten christenen eindigen slecht, altijd, omdat ze geen christenen zijn, maar ideologen.

Een christen moet openstaan voor de verkondiging van het Woord, voor het verwelkomen van zijn broeders en zusters. En daarom is dit effeta een uitnodiging aan ons allemaal om ons open te stellen.

Zelfs aan het einde van de evangeliën geeft Jezus ons zijn missionaire opdracht: ga heen, ga hoeden, ga het Evangelie verkondigen.

Laten we ons allemaal geroepen voelen om als gedoopten te getuigen van ons geloof en Jezus te verkondigen. En laten we als Kerk om de genade van een pastorale en missionaire bekering vragen. De Heer vroeg Petrus aan de oever van het Meer van Galilea of hij van Hem hield en vroeg hem vervolgens zijn schapen te hoeden (vgl. Joh. 21,15-17).

Laten we onszelf ook deze vraag stellen: houd ik echt van de Heer, zozeer dat ik Hem wil verkondigen? Wil ik zijn getuige worden of neem ik er genoegen mee zijn leerling te zijn? Neem ik de mensen die ik ontmoet ter harte, breng ik ze bij Jezus in gebed? Wil ik met de vreugde van het evangelie, dat mijn leven heeft veranderd, hun leven mooier maken? Laten we hierover nadenken en laten we op weg gaan met ons getuigenis.” (Vertaling Susanne Kurstjens)

Lees meer

Woord van de paus

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.