fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Amazonesynode omgeven door evenementen vol kritiek, bijval en gebed

Catholic News Service 20 september 2019
image
Een vrouw uit Atalaia do Norte in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied. Foto: CNS Photo - Paul Jeffrey

Nog voordat de deelnemers aan de Amazonesynode hun koffers hebben kunnen pakken voor de synode in het Vaticaan, kondigde een verscheidenheid aan groepen parallelevenementen aan.

De meeste publiciteit kreeg waarschijnlijk het evenement van de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke en de hulpbisschop van Astana, Kazachstan, mgr. Athanasius Schneider.

Veertig dagen vasten en gebed

De twee, die waarschijnlijk niet aan de synode deelnemen, begonnen een veertigdaagse “kruistocht van vasten en gebed” om van God bescherming tegen “dwaling en ketterij” te vragen.

Burke en Schneider zijn van mening dat het werkdocument van de synode, die van 6 tot 27 oktober wordt gehouden, theologische onjuistheden bevat. Vooral het gedeelte over het respect voor de inheemse bevolking, hun culturen, spiritualiteit en de relatie tot het land kan op hun afkeuring rekenen.

Ze vinden ook dat het werkdocument, geschreven na overleg met de plaatselijke bisschoppen, “dialoog bevordert in plaats van evangelisatie” en een “verkeerde opvatting” van het priesterambt naar voren brengt.

Het celibaat

Het werkdocument merkt op dat veel mensen in de Amazone geen toegang hebben tot de sacramenten. Daarbij zegt het document: “Bevestigend dat het celibaat een geschenk is aan de Kerk, is het noodzakelijk om voor de meest afgelegen gebieden de priesterwijding te bestuderen van oudere mensen, bij voorkeur inheems, gerespecteerd en geaccepteerd door hun gemeenschap, zelfs wanneer zij al een stabiel gezin hebben, om de toegankelijkheid tot de sacramenten te verzekeren die het christelijk leven vergezellen en onderhouden.”

Veertig dagen bij de rivier

REPAM, het Overkoepelend Kerkelijk Netwerk van de Amazone, introduceerde ook een veertigdaags gebedsinitiatief. Veertig dagen bij de rivier omvat een reeks online gebeden, bijbellezingen en reflecties over het milieu, evangelisatie en de evangelische oproep om de armen te ondersteunen.

Onder de titel De tent van ons gezamenlijk thuis zal REPAM tijdens de synode conferenties, gebedswaken en allerlei culturele evenementen houden in Rome. De groepering heeft tientallen programmaonderdelen gepland staan, waaronder de foto-expositie De schreeuw van de Amazone.

REPAM zal ook openbare gesprekken met deelnemers aan de synode organiseren over onderwerpen als de mijnindustrie en de getuigenissen van martelaren. De groep zal meer dan vijftig inheemse Amazoneleiders naar Rome brengen om “spirituele momenten, discussies en ronde tafelgesprekken te leiden.”

Daarbij zullen zij nog spreken over de uitdagingen waar hun mensen voor staan en over hun visie op ecologie en de toekomst.

De positie van vrouwen

Een ander nevenevenement, gesponsord door de groep ‘Stemmen van geloof’, houdt op 1 oktober een persconferentie rond de pogingen om vrouwelijke religieuzen in synodes dezelfde stemrechten te geven als de mannelijke religieuzen. De groep ziet het als haar primaire taak om op te komen voor de stem van vrouwen in de kerkelijke leiding en het kerkelijk ambt.

De positie van het gezin

De lekenbeweging ‘Stem van het gezin’ werd gevormd na de discussies op de Gezinssynodes van 2014 en 2015. Deze beweging zal ook nu naar Rome komen om een rondetafelgesprek te houden tijdens de Amazonesynode.

“De visie van de publieke gemeenschap tijdens deze synodes lijkt een marxistisch model van egalitarisme en ecologisch georiënteerde samenleving na te streven. Deze visie krijgt een spirituele fundering in de encycliek Laudato Si‘ van paus Franciscus, waarin staat dat de zorg voor ons ‘gezamenlijk thuis’ in het hart staat van het religieus en moreel leven”, aldus de groep op haar website.

Refererend naar gedeelte van het werkdocument dat de mogelijkheid van het tot priester wijden van getrouwde mannen omvat, schrijft ‘Stem van het gezin’: “Een aanval op het priesterschap is ook een aanval op het gezin en andersom.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.