fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

‘Ophelderingsdocument’ verduidelijkt regels rondom tridentijnse Mis

KN Redactie 21 december 2021
image
Een nieuw document van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst verduidelijkt de huidige spelregels rondom Missen volgens de tridentijnse ritus. Foto: Shalone Cason - Unsplash

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst beantwoordt in een nieuw document praktische vragen over de regels rondom de tridentijnse ritus. De congregatie wil daarmee de mazen uit het motu proprio over die ritus halen.

Met een aanvullend document hoopt de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten de mazen te dichten die paus Franciscus in zijn motu proprio Traditionis custodes eventueel heeft opengelaten. In dat motu proprio legde paus Franciscus afgelopen juli het gebruik van de tridentijnse ritus in de eredienst verder aan banden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het nieuwe document – goedgekeurd door paus Franciscus heeft en ondertekend door aartsbisschop Arthur Roche, voorzitter van de congregatie – is een responsa ad dubia: een soort ophelderingsdocument. Het biedt praktische antwoorden op elf veel gestelde vragen over de interpretatie van het motu proprio.

Ideologische standpunten

De congregatie laat geen interpretatieruimte: het vieren van tridentijnse Missen is en blijft een uitzondering. “Het doel van Traditionis custodes is de vervolging van de onafgebroken zoektocht naar kerkelijke gemeenschap”, schrijft de Congregatie. Het ophelderingsdocument, geadresseerd aan bisschoppenconferenties wereldwijd, waarschuwt voor “steriele polemiek die enkel tot tweedracht leidt, waarin de ritus zelf voor de kar van ideologische standpunten wordt gespannen.”

De beperkte toestemming om na het Tweede Vaticaans Concilie volgens de tridentijnse ritus te vieren was een “tegemoetkoming” aan katholieken die gehecht zijn aan de oude manier van vieren, aldus het document. Deze tegemoetkoming moet een uitzondering blijven, geen “mogelijkheid om de vorige ritus te promoten.”

Sacramenten

Het Vaticaan staat vieren op de oude manier in parochiekerken toe, maar alleen als het nergens anders kan. Tridentijnse Missen horen volgens het document ook niet thuis op het vieringenschema van een parochie.

Vormingen en priesterwijdingen, de sacramenten die alleen bisschoppen mogen toedienen, mogen niet volgens de tridentijnse ritus gevierd worden. De sacramenten van doopsel en huwelijk en de ziekenzalving mogen in principe nog wel volgens deze ritus toegediend worden.

Toestemming intrekken

Priesters die “de legitimiteit van concelebratie – en met name de concelebratie van de chrismamis – niet erkennen” raken hun toestemming om volgens de tridentijnse ritus te vieren kwijt, staat in het document. “De expliciete weigering om te concelebreren wijst erop dat een priester de liturgische hervormingen niet aanvaardt en niet in gemeenschap met de bisschop is.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De intrekking van de toestemming om op de tridentijnse manier te vieren, ontzegt priesters die de nieuwe ritus weigeren te gebruiken iedere mogelijkheid om de Mis te vieren. Daarom moet de plaatselijke bisschop “op een broederlijke manier met priesters in gesprek gaan, om vast te stellen dat ze de legitimiteit van de liturgische hervormingen erkennen.”

Ten slotte verbiedt de congregatie priesters om de tridentijnse Mis meerdere keren per dag met verschillende groepen gelovigen te vieren. “Het recht van gelovigen om de Eucharistie te vieren wordt daarmee niet belemmerd, omdat er altijd de mogelijkheid is om volgens de huidige ritus te vieren.”

Bronnen: La Croix, Catholic News Agency