fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Tag: Tweede Vaticaans Concilie

Cindy Wooden - Catholic News Service

Paus bidt voor eenheid in de Kerk bij jubileum Vaticanum II

Bij de viering van de 60e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, hekelde paus Franciscus zowel ‘progressivisme’ als ‘traditionalisme’ onder katholieken. “Hoe vaak hebben christenen in de nasleep van het concilie er de voorkeur aan gegeven partij te kiezen, zich niet realiserend dat zij het hart braken…
Luuk van den Einden

60 jaar Vaticanum II: zes pausen over de ‘magnifieke impuls van vernieuwing’

De zes pausen die tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie aan het roer van de Kerk hebben gestaan, zijn in hun pontificaat nauw verbonden geweest met het Concilie. Allemaal hebben ze hun kijk op deze grootste kerkvergadering gedeeld.
Anton de Wit

Laat de ‘geest van het Concilie’ geen fantoom worden

We kunnen beter de startdatum van het Tweede Vaticaans Concilie gedenken dan de slotdatum. Want in feite is deze vergadering van de wereldkerk – die vandaag zestig jaar geleden geopend werd, op 11 oktober 1962 – nooit echt afgesloten
Cindy Wooden - Catholic News Service

Droom van ‘synodaliteit’ is een vrucht van Vaticanum II, schrijft kardinaal

Hoewel de term ‘synodaliteit’ in geen van de 16 documenten van het Tweede Vaticaans Concilie voorkomt, vormt de kerkvisie van het concilie de kern van wat synodaliteit is, aldus kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode.
Peter Doorakkers

Paus schrijft brief over liturgie: er is een beter begrip van de Mis nodig

Paus Franciscus publiceerde woensdag een brief over de liturgie. Die kreeg links en rechts wat kritiek, maar een welwillende lezer laat er vooral zichzelf door bevragen en uitdagen.
John L. Allen Jr. - Crux

De grote ironie van de decentraliserende paus

Het is een grote ironie van paus Franciscus' pontificaat: de "gezonde decentralisering" die hij voor de Kerk zoekt, krijgt mede vorm door decreten die hij op eigen Romeins gezag uitvaardigt.
KN Redactie

‘Ophelderingsdocument’ verduidelijkt regels rondom tridentijnse Mis

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst beantwoordt in een nieuw document praktische vragen over de regels rondom de tridentijnse ritus. De congregatie wil daarmee de mazen uit het motu proprio over die ritus halen.
Erik Borgman

Wat de paus wil bereiken met de synode over synodaliteit

Paus Franciscus wil maar een ding bereiken met de 'synodaliteitssynode': dat de Kerk daadwerkelijk luistert naar de Geest.
Benoit Lannoo

Nieuwe Nederlandse vertaling van documenten Vaticanum II gepresenteerd

Het was meer dan vijftig jaar geleden dat de teksten in het Nederlands werden vertaald en uitgegeven.
KN Redactie

‘Wie het katholicisme bestudeert, kan niet om Newman heen’

Waarom is een negentiende-eeuwse bekeerling een heilige bij uitstek voor de 21e eeuw?
John L. Allen Jr. - Crux

Pausreis Bulgarije: In de voetsporen van Johannes XXIII

Franciscus ziet zichzelf als de paus die in de voetsporen treedt van Johannes XXIII. Vroeg of laat moest hij dus wel naar Bulgarije.
1 2