<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Paus: bid voor mensen die zich inzetten voor de mensenrechten

KN Redactie 7 april 2021
image
Paus Franciscus tijdens een eerdere videoboodschap. Foto: CNS Photo - Vatican Media

“Het verdedigen van fundamentele mensenrechten vereist moed en vastberadenheid.” Daarom vraagt paus Franciscus alle katholieken om te bidden voor mensen die hun leven op het spel zetten om voor deze rechten te vechten.

De paus maakte afgelopen dinsdag 6 april zijn gebedsintenties voor de maand april bekend. Het ging vergezeld van een videoboodschap, waarin Franciscus de grondgedachte voor de gebedsintentie uitlegde.

Vruchten van de opoffering

Hij zei dat hij met het verdedigen van fundamentele mensenrechten doelt op het actief bestrijden van armoede, ongelijkheid, het gebrek aan werk, land en huisvesting, en het ontzeggen van sociale en arbeidsrechten.

“Laten we bidden voor degenen die hun leven riskeren terwijl ze vechten voor fundamentele rechten onder dictaturen, autoritaire regimes en zelfs in democratieën in crisis, dat zij hun opoffering en hun werk overvloedige vruchten mogen zien afwerpen”, zei de paus.

Voor iedereen gelijk

In de praktijk blijken de mensenrechten niet voor iedereen gelijk te zijn, vervolgde de paus. “Er zijn eerste-, tweede- en derdeklas mensen, en wegwerpmensen. Nee. Ze moeten voor iedereen gelijk zijn. Ieder mens heeft het recht zich volledig te ontwikkelen. Dit fundamentele recht kan door geen enkel land worden ontzegd.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Gevangenneming

De paus gaf aan dat het verdedigen van mensenrechten regelmatig tot gevangenneming leidt, soms zelfs zonder proces. In andere gevallen wordt het als laster gezien.

Hij leek hiermee onder andere te doelen op de situatie in Myanmar. Regelmatig spreekt de paus zijn verdriet uit over het feit dat veel Myanmarese jongeren hun leven verliezen in de strijd voor herstel van de democratie.

Wereldwijde verslechtering

Niet alleen in Myanmar, maar wereldwijd verslechteren de politieke en burgerlijke vrijheden, zo blijkt uit een vorig jaar uitgebracht rapport Freedom in the World 2020. In dit rapport van ngo Freedom House, staat dat de democratie in zowel autoritaire staten, als in democratische landen steeds verder afneemt. Dat proces is al veertien jaar aan de gang.

Hongkong

Een van de gebieden die in het onderzoek naar voren kwam, was Hongkong. Onder een nationale veiligheidswet die afgelopen zomer van kracht werd, is een aantal lokale katholieken gearresteerd en beschuldigd van onder meer terrorisme en opruiing.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Paus Franciscus heeft de situatie niet publiekelijk besproken. De Vaticaanse aartsbisschop Paul Richard Gallagher zei hierover: “Ik denk niet dat ‘grootse’ uitspraken vreselijk effectief kunnen zijn. Ik denk dat je moet vragen welk effect een verklaring zal hebben. Zal die een positieve verandering teweegbrengen, of maakt die de situatie ingewikkelder voor de plaatselijke Kerk en voor de betrekkingen met de Heilige Stoel? Op dit moment denken we dat dit de juiste aanpak is’,’ zei Gallagher in de krant The Standard.

‘Laten we voor hen bidden’

Pater Fréderic Fornos s.j., de internationaal directeur van het wereldwijde pauselijke gebedsnetwerk, zei: “Het is niet de eerste keer dat paus Franciscus heeft aangedrongen op het belang van de fundamentele rechten van mensen.”

Hij gaf hierbij het voorbeeld uit de encycliek Fratelli Tutti waarin de paus het feit hekelt dat een deel van de mensheid in weelde leeft, terwijl een ander deel wordt “geminacht of vertrappeld” waarbij zijn fundamentele rechten worden verworpen of geschonden.

“De gebedsintentie is een uitnodiging om de mannen en vrouwen in zoveel landen van de wereld te gedenken die nog steeds in de gevangenis zitten of in gevaarlijke situaties verkeren, of die hun leven hebben verloren, en velen van hen uit naam van hun geloof in Jezus Christus. Laten we ze niet vergeten; laten we voor hen bidden.”

Bron: Catholic News Agency

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.