<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Interview

‘Een brug slaan tussen traditie en hedendaagse vragen’

KN Redactie 29 maart 2024
image

Na haar stage bij Katholiek Nieuwsblad in 2021 vertrok ze tijdelijk voor andere uitdagingen en klussen, maar ze bleef betrokken bij de redactie. In januari keerde ze terug naar KN in de rol van redacteur nieuwe media. Emma Koevoets (27) vertelt over haar nieuwe functie en de diverse werkzaamheden die ermee gepaard gaan.

Je bent redacteur nieuwe media, wat houdt dat precies in?

“Mijn functie heeft vooral met KN Online te maken. Ik ben grotendeels verantwoordelijk voor het creëren en beheren van inhoud voor de digitale platforms: de website en onze sociale media. Mijn taken omvatten het schrijven en publiceren van artikelen, het maken van multimedia-inhoud zoals afbeeldingen en video’s, en het beheren van de interactie met het publiek. Kortom, als redacteur nieuwe media draag ik bij aan het digitale gezicht en de aanwezigheid van KN in de steeds veranderende online wereld.”

Je hebt KN Jong in je portefeuille; waar wil je naartoe met het platform?

“Katholiek nieuws voor jongeren is belangrijk omdat het hen in staat stelt om hun geloof te verbinden met de wereld om hen heen en hen te informeren over actuele onderwerpen vanuit een katholiek perspectief. Voor KN Jong wil ik toegankelijke en boeiende inhoud maken, die zowel informeert als inspireert.

Zo bedacht ik tijdens mijn stage de rubriek ‘Geloofsvragen’, waarin ik geestelijken vragen voorleg van jonge mensen over thema’s als sociale rechtvaardigheid, relaties, cultuur en technologie. Hierdoor kunnen we een brug slaan tussen de traditionele geloofsleer en de hedendaagse vragen en twijfels van jongeren.

De uitdaging voor mij ligt voornamelijk in het omgaan met het spanningsveld tussen de diverse niveaus van betrokkenheid en interesse onder jongeren. Ik wil content creëren die zowel aansluit bij katholieke jongeren die al betrokken zijn bij een parochie, als bij tieners en twintigers die weliswaar interesse hebben in het geloof, maar nog zoeken naar houvast en meer behoefte hebben aan relevante uitleg over het geloof en de bijbehorende ideeën.

Door een evenwicht te vinden tussen deze verschillende behoeften, kunnen we KN Jong laten uitgroeien tot een waardevol platform dat jongeren op verschillende manieren ondersteunt en inspireert in hun beleving van het geloof.”

Wat is er nodig om deze projecten verder uit te bouwen?

“Allereerst hebben we natuurlijk financiële steun nodig in de vorm van giften. Om nieuwe groepen lezers te kunnen bereiken zullen we moeten investeren in de technologische infrastructuur, de gebruiksvriendelijkheid van de site en natuurlijk de journalistieke kwaliteit.

Draag bij aan katholieke journalistiek, steun Arnulfus Stichting!

Iedere gift komt direct ten goede aan het werk en de missie van Katholiek Nieuwsblad. Zo kunt u ons steunen:

> Door een eenmalige of structurele gift via arnulfus.nl/doneren.

> Door lid te worden van onze Club van 100. We zoeken 100 mensen die 1000 euro per jaar willen doneren voor minimaal 5 jaar middels een periodieke overeenkomst. Meer informatie/aanmelden via info@arnulfus.nl.

> Door zelf een bedrag over te maken aan IBAN-rekeninginummer NL 09 INGB 0652 7700 88 t.n.v. Arnulfus Stichting

Arnulfus Stichting is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI); giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Ook samenwerking met andere organisaties is van groot belang. Door onze krachten te bundelen, kunnen we profiteren van gedeeld expertise en middelen om zo ons bereik te vergroten.

En last but not least, continu onderzoek is essentieel: we moeten blijven leren wat wel en niet werkt, zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften en het mediagebruik van onze doelgroep. Met deze aanpak kunnen we onze projecten een breder bereik geven, en dit katholieke geluid ook voor volgende generaties behouden.”

Wilt u de missie en het werk van Emma steunen? Ga naar arnulfus.nl/doneren

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.