<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Hoe verstaat uw partij de katholieke sociale leer? Die vraag legt KN in aanloop naar de verkiezingen voor aan politici van zeven partijen.
Interview

Politiek moet staan voor grenzeloze solidariteit volgens GroenLinks/PvdA

Sjoukje Dijkstra 20 november 2023
image
Daniëlle Hirsch: “Paus Franciscus’ pleidooi voor klimaatrechtvaardigheid spreekt mij persoonlijk aan.” Foto: GroenLinks/PvdA

Daniëlle Hirsch, nummer 27 op de lijst van GroenLinks/PvdA, ziet solidariteit als een fundamenteel principe dat de politieke agenda van deze gefuseerde partij drijft: “Dat betekent dat sterkere schouders de zwaardere lasten moeten dragen.”

Solidariteit

Als het aan Hirsch ligt, moet Nederland niet alleen solidair zijn met haar eigen burgers, maar ook internationaal. “Dat houdt ook in dat Nederland, als een van de rijkere landen, zich moet gaan inzetten voor het vergroten van het welzijn van mensen elders. Vanuit dit uitgangspunt kunnen we ook wereldwijde uitdagingen aanpakken, zoals de klimaatcrisis.”

“De overheid moet ingrijpen om te zorgen dat er een eerlijke herverdeling van middelen plaatsvindt”
- Daniëlle Hirsch, GL/PvdA

De politica wijst op het belang van eerlijke belastingen voor grote bedrijven en het aanpakken van ongelijkheid, aangezien dit ook een vorm van solidariteit is. Dat de sterkste schouders moeten bijdragen aan het welzijn van de samenleving staat voor haar buiten kijf. “De overheid moet ingrijpen om te zorgen dat er een eerlijke herverdeling van middelen plaatsvindt. Om te beginnen door de hervorming van het belastingstelsel.”

Juist daarom vindt Hirsch goede wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen nodig, waarbij bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor mensenrechten en milieu. “Bovendien pleit ik voor belastingmaatregelen en investeringen in openbaar vervoer. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van mensen en het verminderen van sociale ongelijkheid.”

Subsidiariteit

Mensen moeten de ruimte hebben om de beslissingen te nemen die van invloed zijn op hun leven, zo luidt de mening van Hirsch. Ze erkent echter dat in een geglobaliseerde wereld, waar grote vervuilende bedrijven en internationale krachten invloed uitoefenen, het behouden van die ruimte een uitdaging kan zijn.

“Het zorgt voor een zeker spanningsveld, omdat de overheid een rol moet spelen in het waarborgen van deze ruimte en het beschermen van mensenrechten. Ik geloof sterk dat bepaalde bewegingen en maatschappelijke organisaties bijdragen aan het bevorderen van dit principe, terwijl de overheid hierin ook een rol heeft te vervullen als garantiegever van die ruimte.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Menselijke waardigheid

“Iedereen heeft het recht om te zijn wie ze zijn, zonder te worden uitgesloten op basis van geslacht, genderidentiteit of andere kenmerken”, zegt Hirsch. “Wij staan daarom in voor gelijkwaardige behandeling en de erkenning dat iedereen iets te bieden heeft.”

Ze onderstreept het belang van gelijkwaardige behandeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor degenen die misschien niet gehoord of gezien worden. “Het is daarom belangrijk dat we een samenleving creëren waarin niemand wordt buitengesloten en waar mensen bereid zijn een stap opzij te zetten ten behoeve van anderen.”

Algemeen welzijn

Je gezamenlijk inspannen is het toverwoord bij GroenLinks/PvdA als het om menselijk welzijn draait: de hele maatschappij moet zich daarvoor inzetten. Hirsch legt uit dat klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid met elkaar verweven zijn: er zijn dringende antwoorden nodig als het een het ander in de weg komt te staan.

“Ik zie in Nederland een mogelijkheid om bij te dragen aan een wereld met minder conflicten en meer rechtvaardigheid”
- Daniëlle Hirsch, GL/PvdA

Als voorbeeld noemt ze kobaltmijnen in ontwikkelingslanden, waar vaak onder slechte omstandigheden materialen voor onder meer auto-onderdelen gedolven worden. “Die omstandigheden moeten beter, voor zowel de mensen die er werken als die er dichtbij wonen.” Juist daarom is het volgens haar zo goed dat Nederland internationaal een sterke handelspositie heeft.

Op de vraag of Nederland daar dan wel echt een verschil in kan maken als klein land ten opzichte van grote vervuilers als China, antwoordt ze dat Nederland in een aantal opzichten helemaal niet klein is en meer invloed heeft dan veel mensen denken. “Door het goede voorbeeld te geven en daarbij ook te streven naar eerlijke belastingstelsels, duurzame handel en een groene economie. Als wij daarin laten zien hoe innovatief we zijn, en dat er ook geld mee te verdienen valt, volgen andere landen vanzelf. Ik zie in Nederland een mogelijkheid om bij te dragen aan een wereld met minder conflicten en meer rechtvaardigheid.”

Het credo van Daniëlle Hirsch: “Samen aanpakken”

“Mijn ervaring in de internationale milieubeweging heeft mij geleerd dat mensen overal ter wereld waardevolle ideeën hebben voor een duurzame toekomst, maar dat deze ideeën vaak worden belemmerd door conservatieve krachten. Het is mooi om te zien hoe mijn katholieke partner inspiratie put uit het gedachtegoed van de Argentijnse paus Franciscus. Zijn betrokkenheid bij de bevrijdingstheologie en zijn pleidooi voor sociale gerechtigheid en klimaatrechtvaardigheid spreken mij persoonlijk aan. De klimaatexhortatie Laudate Deum vind ik een krachtige oproep tot actie op het gebied van klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid. Die sluit perfect aan bij de visie van GroenLinks/PvdA en de noodzaak om sociale rechtvaardigheid en klimaatverandering samen aan te pakken.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.