fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Commentaar

Vrucht van de Geest

KN Redactie 24 mei 2018
image
Foto: AP

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Dat lijstje somt Paulus in zijn Galatenbrief op als ‘vrucht van de Geest’. 

We hebben deze ondubbelzinnige opsomming volgens mij hard nodig om het feest van Pinksteren op waarde te schatten.

Moeilijk te geloven

Dát is dus de Heilige Geest die zich als ‘tongen van vuur’ over de apostelen verspreidde, dát zijn de gaven die het de leerlingen mogelijk maakten de Blijde Boodschap in alle talen verstaanbaar te maken.

Dat is ook de vonk die wij traditiegetrouw begrijpen als het geboortemoment van de Kerk. Soms is dat moeilijk te geloven, zeker als in de geestdrift van het binnenkerkelijk discours de nadruk meer op ‘drift’ dan op ‘geest’ komt te liggen. Waar is dan nog de vriendelijkheid, waar is het geduld, de liefde, enzovoort?

Kardinaal Eijk

Een paar weken geleden konden we er allemaal iets van proeven in de felle discussies naar aanleiding van de kritiek van kardinaal Eijk op paus Franciscus. Wij kregen als redactie van KN gek genoeg ook uit diverse hoeken een veeg uit te pan, nog vóór we er goed en wel over gepubliceerd hadden.

In onze krant van 11 mei las u er niets over, waarna sommigen ons verweten dat we geen kritiek op de paus meer durven te plaatsen. De echte reden was echter puur praktisch: door Hemelvaartsdag hadden wij een vervroegde deadline, waardoor onze krant al bij de drukker lag vóór het nieuws naar buiten kwam.

Op onze website www.katholieknieuwsblad.nl kunnen we gelukkig actueler zijn, dus daar hadden we wél een bericht geplaatst, waarin we verslag deden van de kritiek van kardinaal Eijk. Daarop kregen we dan weer diverse reacties met als strekking: waarom besteden jullie aandacht aan zulke aanvallen op de paus? Staan jullie soms aan de kant van de kardinaal?

Journalistieke basishouding

Maar het gaat niet om kiezen van kanten – hooguit kun je zeggen dat we proberen de kant van de Geest te kiezen. Ja, die Geest uit de Galatenbrief, die om liefde, vriendelijkheid en geduld vraagt. Als katholieken geloven wij dat het die Geest is die de paus gekozen heeft, en die de paus ook leidt in zijn werkzaamheden.

Wat niet wil zeggen dat de paus boven alle kritiek verheven is. Maar wij moeten als katholieken de paus wel steeds in diezelfde geest beoordelen, die Geest van liefde, trouw, zachtheid – nou ja, het hele lijstje. Dat is en blijft de journalistieke basishouding van ons als katholiek blad.

Op pagina 4 en 5 van de Pinkstereditie van KN hebben wij de discussie, voorzien van context en argumenten pro en contra, op een eerlijke wijze proberen weer te geven. Oordeelt u vooral zelf. Hopelijk met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.