fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Woord van de paus

‘Een elegante katholiek is geen heilige katholiek, hij is elegant’

KN Redactie 29 maart 2023
image
De paus tijdens de algemene audiëntie van woensdag 29 maart. Foto: CNS - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 29 maart sprak paus Franciscus over de apostolische ijver van Sint-Paulus.

De ijver van Paulus van Tarsus voor het Evangelie verschijnt na zijn bekering, en neemt de plaats in van zijn eerdere ijver voor het Jodendom.

Bekeerd door de Heilige Geest

Paulus hield van Jezus. Saul – Paulus’ voornaam – was al ijverig, maar Christus verandert zijn ijver. Zijn ijver wilde eerst de Kerk vernietigen, terwijl hij haar daarna opbouwt. Wat is er in Paulus veranderd? Het was de ontmoeting met de verrezen Heer die zijn hele wezen veranderde. Paulus’ menselijkheid, zijn passie voor God en diens glorie werden niet vernietigd, maar getransformeerd, bekeerd door de Heilige Geest.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De enige die ons hart kan veranderen is de Heilige Geest. En dat gold voor elk aspect van zijn leven. Paulus’ ijver blijft, maar wordt de ijver van Christus. Ze verandert van richting, maar de ijver is hetzelfde.

Geen maskerade

De Heer wordt gediend met onze menselijkheid, met onze voorrechten en onze eigenschappen, maar wat alles verandert, is geen idee, maar het leven zelf, zoals Paulus zelf zegt: “Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen” (2 Kor. 5,17).

Christen worden is geen maskerade die je gezicht verandert. Als je christen bent, is je hart veranderd, maar als je alleen van buiten een christen bent, is dat niet voldoende. De ware verandering is die van het hart. En die overkwam Paulus.

“Heb je Jezus ontmoet, heb je met Hem gesproken? Daar ontbreekt het ons heel vaak aan.”

Geen begrip of studie

De passie voor het Evangelie is geen kwestie van begrip of studie – je kunt alle theologie bestuderen die je wilt, het is geen kwestie van studie. Studie is nuttig, maar brengt niet het nieuwe leven van genade voort. Heb je Jezus ontmoet, heb je met Hem gesproken? Daar ontbreekt het ons heel vaak aan. Een christendom, niet zonder Jezus maar met een abstracte Jezus.

Als Jezus niet in je leven is gekomen, is je leven niet veranderd. Jezus moet binnenkomen en dit verandert je, en dit gebeurde met Paulus. Hetzelfde gebeurde met alle heiligen, die vooruit gingen toen zij Jezus vonden.

Weg van zelfgenoegzaamheid

We kunnen verder nadenken over de verandering die in Paulus plaatsvindt. We merken op dat er een soort paradox in hem schuilt: zolang hij zich rechtvaardig voelt voor God, voelt hij zich gemachtigd om te vervolgen, te arresteren en zelfs te doden, zoals in het geval van Stefanus. Maar wanneer hij ontdekt dat hij een “godslasteraar en vervolger” was (vgl. 1 Tim. 1,13), begint hij werkelijk in staat te zijn lief te hebben.

https://www.kn.nl/abonnementen/

En dit is de weg. Als iemand van ons zegt: “Ach, dank u Heer, want ik ben een goed mens, ik doe goede dingen, ik bega geen grote zonden…”, dan is dat geen goede weg. Dat is de weg van de zelfgenoegzaamheid, dat is een weg die je niet rechtvaardigt, die je de neus doet ophalen. Diegene is een elegante katholiek, maar een elegante katholiek is geen heilige katholiek, hij is elegant.

Jezus ontmoeten

De ware christen is iemand die Jezus in zich ontvangt, die je hart verandert. Dit is de vraag die ik u allen vandaag stel: wat betekent Jezus voor mij? Heb ik me door hem laten veranderen? Of is Jezus slechts een idee of een theologie ?

Moge de Heer ons helpen Jezus te vinden, Jezus te ontmoeten, en moge deze Jezus ons leven van binnenuit veranderen en ons helpen anderen te helpen.