<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Paus Franciscus

‘Maria’s verhaal laat zien dat God ook nu grote dingen wil doen in ons leven’

KN Redactie 8 december 2021
image
Bloemen omkransen de afbeelding van Maria aan de voet van het Mariabeeld op het Piazza di Spagna in Rome. Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria bad paus Franciscus ’s ochtends vroeg bij het beeld. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, legde paus Franciscus uit hoe Maria’s verhaal laat zien dat God geen grote middelen nodig heeft om wonderen te verrichten.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Het Evangelie van deze dag, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, neemt ons mee naar haar huis in Nazareth, waar zij de aankondiging van de engel ontving (vgl. Lc. 1,26-38). Binnen de muren van iemands eigen huis leer je iemand beter kennen dan anders. En het is juist in die huiselijke intimiteit dat het Evangelie ons een detail geeft dat de schoonheid van Maria’s hart onthult.

De engel noemt haar “Begenadigde”. Als zij vol van genade is, betekent dit dat Onze Lieve Vrouw zonder kwaad is, zonder zonde, onbevlekt. Na deze begroeting, zo staat er in de tekst, “schrok” Maria (Lc .1,29). Ze is niet alleen geschrokken, maar ook overstuur.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Maria’s nederigheid

Het ontvangen van een bijzondere begroeting, eerbetoon of compliment kan soms leiden tot grootspraak en verwaandheid. Laten we niet vergeten dat Jezus bepaald niet aardig is voor degenen die op de pleinen zoeken naar eerbetoon, ophemeling en zichtbaarheid (vgl. Lc. 20,46).

Maria daarentegen verheft zich niet, maar is verontrust; in plaats van vreugde voelt zij verwondering. De groet van de engel lijkt haar te veel voor haar. Waarom? Omdat ze zich van binnen klein voelt, en deze kleinheid, deze nederigheid trekt Gods blik aan.

“Dat is ware nederigheid: geen oog voor jezelf hebben, maar enkel voor God en je naasten”

Binnen de muren van het huis in Nazareth komen we dus oog in oog te staan met een wonderbaarlijke eigenschap. Wat gaat er om in Maria’s hart? Nadat zij de grootste complimenten heeft gekregen, is zij verontrust omdat zij het gevoel heeft er woorden tot haar zijn gericht die zij zichzelf nooit zou toedichten.

Maria kent zichzelf in feite geen speciale voorrechten toe, zij eist niets op, zij kent zichzelf niets toe. Ze klopt zichzelf niet op de borst, ze verheft zichzelf niet. Omdat zij in haar nederigheid weet dat zij alles van God ontvangt. Zij is dus vrij van zichzelf, totaal gericht op God en de anderen. Maria Onbevlekt Ontvangen heeft geen oog voor zichzelf. Dat is ware nederigheid: geen oog voor jezelf hebben, maar enkel voor God en de naasten.

Buitengewoon goed nieuws

Laten we niet vergeten dat Maria’s volmaaktheid, zij die vol is van genade, door de engel wordt verkondigd binnen de muren van haar huis: niet op het grote plein van Nazareth, maar daar, in het verborgene, in de grootste nederigheid. In dat kleine huis in Nazareth klopte het grootste hart dat een schepsel ooit heeft gehad.

Beste broeders en zusters, dit is buitengewoon goed nieuws voor ons! Omdat het ons vertelt dat de Heer geen grote middelen of onze verheven capaciteiten nodig heeft om wonderen te verrichten, maar enkel onze nederigheid, onze open blik voor Hem en voor onze naasten. Met deze aankondiging, binnen de armzalige muren van een klein huis, veranderde God de geschiedenis.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Geloven we dat God grote dingen wil doen?

Ook vandaag wil Hij grote dingen door ons doen in ons dagelijks leven: in het gezin, op het werk, in onze alledaagse omgeving. Daar, meer dan in de grote gebeurtenissen van de geschiedenis, wil Gods genade graag werken.

Maar ik vraag me af: geloven we dit? Of denken we dat heiligheid een utopie is, iets voor experts, een vrome illusie die onverenigbaar is met het gewone leven?

De moed niet verliezen

Laten we Maria om genade vragen: dat zij ons bevrijdt van het misleidende idee dat het Evangelie het ene is en het leven het andere; dat zij ons met enthousiasme verlicht voor het ideaal van heiligheid, dat niet draait om heiligen en heilige afbeeldingen, maar om elke dag nederig en blijmoedig om te gaan met wat ons overkomt. Net zoals Maria, vrij van onszelf, met onze ogen gericht op God en op de naaste die we ontmoeten.

Laten wij alstublieft de moed niet verliezen: de Heer heeft ons allemaal uit het juiste hout gesneden om heiligheid in ons dagelijks leven te realiseren! En als we worden overvallen door de angst dat we zullen falen, of door het verdriet dat we tekortschieten, laten we dan naar onszelf kijken met de barmhartige ogen van Maria, want niemand die haar om hulp heeft gevraagd, is ooit in de steek gelaten! (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.