<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Illustratie: Tomás Rico en Loreto Sales
Bijvoorbeeld

Een beschermheilige voor de dieven?

Michaël As 22 maart 2024

Alle vier de Evangeliën vertellen ons dat Christus op Goede Vrijdag tussen twee dieven werd gekruisigd. Dat van Lucas is het meest uitgebreid. “Er werden nog twee anderen weggevoerd, twee misdadigers, om samen met Hem ter dood te worden gebracht. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.”

‘Heb zelfs jij geen vrees…?’

Terwijl de drie stervend aan hun kruis hingen, hoonde de ‘slechte’ dief Jezus met de woorden: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons!” Maar de ‘goede’ dief strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”

Toen richtte hij zich tot Christus en zei: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt.” Waarop Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij in het paradijs zijn.”

De dieven krijgen een naam

In de vier Evangeliën lezen we maar één keer dat Jezus daadwerkelijk iemand de hemel belooft. Die belofte geeft Hij aan een misdadiger die nu in de Kerk vereerd wordt als de heilige Dismas.

“Niet geheel onbegrijpelijk wordt er niet al te veel reclame gemaakt voor een beschermheilige van dieven”

Vanaf het jaar 400 vereren christenen de man die op het laatste moment berouw toonde. Tegen het jaar 600 schonk de traditie beide dieven een naam: de ‘slechte’ dief heette Gestas, de ‘goede’ Dismas.

Niet alle diefstal is onrechtmatig

Wanneer de heilige Dismas tot patroon van de dieven is uitgeroepen, is moeilijk te achterhalen. Niet geheel onbegrijpelijk wordt er niet al te veel reclame gemaakt voor een beschermheilige van dieven.

Toch is niet alle diefstal onrechtmatig. In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat te lezen: “Het zevende gebod verbiedt diefstal. Er is geen sprake van diefstal in het geval van een dwingende en klaarblijkelijke noodtoestand, waarbij het enige middel om te voorzien in onmiddellijke en essentiële behoeften (voedsel, kleding, huisvesting) erin bestaat te beschikken over en gebruik te maken van de goederen van derden.”

Een soldaat in gevangenschap

In november 1950, tijdens de Koreaanse Oorlog, raakten 1200 Amerikaanse soldaten krijgsgevangen. Onder hen was aalmoezenier Emil Kapaun uit Kansas. In het kamp hielden de Noord-Koreanen hun gevangenen op een hongerrantsoen. Om de soldaten te helpen overleven stal pater Kapaun voedsel uit de voorraadkamer van de bewakers.

Telkens als hij de barak uit sloop voor weer een plundertocht, riep hij de hulp in van de hemel en bad hij tot de goede Dismas. Pater Emil overleefde de gevangenschap niet. Zijn zaligverklaringsproces is nu opgestart.

https://www.kn.nl/categorie/bijvoorbeeld/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.