fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Een licht in donkere tijden

Paul Graas 21 november 2022

November 2022. Het weer buiten is veelal grijs en donker. Het WK is van start gegaan en roept veel protest en controverse op. De oorlog is nog steeds gaande in Oekraïne en dat voelen we in onze ziel en ook duidelijk in onze portemonnee. Er heerst veel polarisatie in de samenleving over ecologie, racisme, genderdiscriminatie en ga zo maar door.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Oh ja, en de Kerk blijkt nogal te scheuren door gelovigen en zelfs bisschoppen die met hun standpunten botsen met de officiële katholieke leer, en door liturgische kwesties die behoorlijk gevoelig liggen bij menig katholiek.

Pessimisme en frustratie

Laten we eerlijk zijn, hier word je echt niet blij van. Er heerst dan ook veel pessimisme en frustratie in de maatschappij. Zeker onder jongeren: wat voor toekomst gaan we tegemoet? Kunnen we nog wel verlangen naar een betere wereld? Kunnen katholieken nog wel hopen op een Kerk die echt onder alle mensen aanwezig is met haar verlossende boodschap?

Aan het einde van het donkere november, op zondag de 27ste, komt opeens een lichtje tevoorschijn. Discreet en kwetsbaar, maar wel onvergankelijk. Op 4 december schijnen er twee. Op 11 december drie. En op 17 december vier. Het is de tijd van de Advent, wat letterlijk ‘komst’ betekent. Een tijd van hoopvol verlangen naar de geboorte van de Prins van de vrede, het Licht der wereld, de Bron van levend water.

“Ten diepste horen wij, christenen, zaaiers van vreugde en vrede te zijn.”
- Paul Graas

De Adventstijd is geen luxe of bijkomstigheid. Het is ook niet bedoeld als een passieve afwachting op het kerstfeest. Net zoals de Veertigdagentijd is de Advent een tijd van hoopvolle voorbereiding. De liturgische kleuren zijn in beide gevallen paars: het is goed om boete te doen en te vasten richting het Kerstfeest. Dat draagt bij aan innerlijke zuivering en inkeer en een berouwvol en nederig hart zult Gij, God, niet afwijzen (Psalm 51).

Hoop op de levende Christus

Het kan cheesy klinken, maar Jezus zoekt een woning – een kerststal – in jouw hart, zeker in deze tijden van haat en onbegrip, nu zoveel mensen Hem en de zijnen de deur dichtslaan. Hij wil van jou en mij een licht maken dat kan schijnen in deze donkere wereld. Daarvoor is gebed en vasten nodig, zodat we gezuiverd worden in ons verlangen.

Drie tips om de Advent goed te beleven:

1. Schaf een adventskrans aan als je die nog niet hebt. Plaats die in de zitkamer en steek elke zondag een extra kaars aan. Laat de kaarsen ook branden bij mooie familiemomenten of als je tijd neemt voor gebed.
2. Besteed meer aandacht aan vasten gedurende deze weken tot en met Kerst. Je zult ervaren dat je hart meer gericht zal zijn op de komst van het kindje Jezus.
3. De liturgische gebeden van de Heilige Mis in de Advent bevatten schitterende gebeden. Zo bidden we op de zaterdag vóór de start van de Advent: Marana tha! Kom, Heer Jezus! En een paar weken later, op 10 december: Kom, Heer, die boven de cherubijnen troont, toon ons uw gelaat, en wij zullen gered zijn! Ik moedig je aan om de gebeden die je raken veelvuldig gedurende de dag te bidden: in de bieb, op je werk, in de kroeg of op straat. Laat je hart er zich mee bezighouden!

Buiten is het grijs. Er is veel duisternis en verdeeldheid in de wereld. Dat mag ons zeker raken. Maar ten diepste horen wij, christenen, zaaiers van vreugde en vrede te zijn. Want onze hoop is gevestigd op de levende Christus: Hij talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat (2 Petrus 3, 9).

https://www.kn.nl/donaties/