fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Kans op een vuurtong

Luisa Kop 1 juni 2023

Het is een van mijn favoriete lezingen, het begin van Handelingen. Prachtig, hoe die leerlingen zo naar de hemel staan te staren waarnaar Jezus zojuist is opgestegen. Toen onderbroken door engelen: wat staan jullie daar nou omhoog te turen? Aan het werk!

https://www.kn.nl/abonnementen/

Voor ze echter aan het werk kunnen moet er nog Iemand anders komen, namelijk de beloofde Trooster. Ze trekken zich dus met z’n allen terug om samen te bidden. Ik denk niet dat ze wisten waar ze precies op wachtten of wat ze nu moesten doen, maar ze baden wel vurig.

Vlammen en talen

Toen vond dat fascinerende Pinksterfeest plaats: vlammen, verschillende talen, allen vervuld van de Heilige Geest en sprekend over Gods daden. Het was een gebeurtenis die veel teweegbracht in de omgeving.

Ik kan het dan niet nalaten om op Pinksterdag om me heen te kijken in de kerk, en te denken: wat ik zie lijkt wel erg weinig op wat ik lees. Is er nog wel Heilige Geest, hier bij ons?

De meeste katholieken zullen waarschijnlijk zeggen dat de Heilige Geest op vele manieren handelt, misschien niet per se met zoveel opschudding als in het begin. Hij werkt door een film, door Katholiek Nieuwsblad, door een boek of gewoon door kleine alledaagse gebeurtenissen.

Cadeau

Dat kan misschien wel zo zijn, maar… zouden we in deze tijd niet meer dan ooit gebaat zijn bij een paar vlammetjes, een paar taalwonderen? Een beetje lef vooral, voor ons, zodat we durven te spreken van Gods grote daden?

https://www.kn.nl/abonnementen/

In de kerk zie ik vooral zacht biddende, in zichzelf gekeerde mensen. Maar zich terugtrekken en bidden deden de apostelen óók, en zij ontvingen de Heilige Geest zomaar – een cadeau. Wat moeten wij dan doen om hen te evenaren, om net zo vurig te worden?

In alle nederigheid

Het antwoord is misschien wel ‘niets’: tenslotte is het God die de Geest geeft en niet wij die hem claimen. Of is het antwoord ‘in actie komen’? Ik ken persoonlijk katholieken die altijd vervuld lijken te zijn van de Heilige Geest en dat zijn voornamelijk priesters of religieuzen. Maar wij leken dan? Maken wij geen kans op een vuurtong?

We kunnen de Heilige geest niet opeisen. Doen alsof je vervuld bent van de Heilige Geest is toneelspelen en kan nooit blijvende vruchten opleveren. We kunnen ook niet bepalen wanneer Hij komt – we kunnen er alleen in alle nederigheid om vragen.

Vragen staat vrij

We moeten erom bidden. Hoe kunnen we dat vuur verwachten als we er nooit om vragen? Jezus heeft gezegd dat God ons de Heilige Geest nooit zal weigeren als we erom vragen zoals een kind zijn ouders om eten vraagt. Dat wil zeggen: ervan uitgaand dat hij het ook zal ontvangen, want geen enkele vader zou zijn kind een slang geven als het om een ei vraagt.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Wat houdt ons dan tegen om met overgave, hoop en geloof te smeken om de Heilige Geest? Iedere dag opnieuw? Zijn we bang voor de passie die we zouden kunnen ontvangen, het hart dat misschien wel in brand zou kunnen vliegen? Ik denk dat er niets te verliezen is. Vraag – je zult zeker ontvangen.