<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In beeld

‘Wees leerling in navolging, apostel in verkondiging’: paus geeft pallium aan aartsbisschoppen

Peter Doorakkers 30 juni 2023
image
Paus Franciscus overhandigt het pallium aan een van de in het afgelopen jaar nieuw benoemde metropolitane aartsbisschoppen. Foto: CNS - Vatican Media

Paus Franciscus heeft donderdag het pallium overhandigd aan 29 nieuw benoemde aartsbisschoppen uit achttien landen. Onder hen was de aartsbisschop-elect van Mechelen Brussel, Luc Terlinden.

De paus deed na de Mis in de Sint-Pieter voor het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, meldt persbureau OSV. Dat is traditioneel de dag waarop de wollen schouderbanden, die door de paus gezegend worden, worden overhandigd aan nieuwe metropolitane aartsbisschoppen. Dit zijn aartsbisschoppen die aan het hoofd staan van een kerkprovincie.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Het pallium wordt tijdens de liturgie gedragen. Het symboliseert de band van de aartsbisschoppen met de paus en diens leergezag. Ook staat het voor de verantwoordelijkheid voor de mensen die de paus aan hem heeft toevertrouwd.

Petrus en Paulus

In zijn preek wees paus Franciscus de nieuwe aartsbisschoppen erop dat zij de voorbeelden van Petrus en Paulus moeten navolgen. Hij ging in op hun antwoorden op “de essentieelste en belangrijkste vraag van allemaal: wie is Jezus voor mij?”.

Petrus antwoord “kan in een woord worden samengevat: volgen”. Dat “nodigt ons uit een Kerk te zijn die navolgt. Een Kerk die ernaar streeft een leerling van de Heer te zijn, een nederige dienaar van het Evangelie” en zo kan “dialogeren met iedereen en een plek van begeleiding, nabijheid en hoop kan worden voor de mannen en vrouwen van onze tijd”.

Lees verder onder de beeldgalerij.

Klik op de pijltjes voor meer beeld van de Mis en de overhandiging van de pallia | Foto's: OSV News - Lola Gomez en Vatican Media

Voor Paulus ligt het antwoord in “verkondigen, het Evangelie prediken. De apostel leert ons dat we groeien in geloof en in kennis van Christus’ mysterie als we prediken en getuigenis van Hem afleggen tegenover anderen. Dit is altijd het geval: steeds als we evangeliseren, worden we zelf geëvangeliseerd”.

Schoonheid van het Evangelie

“Wees leerlingen in de navolging en apostelen in de verkondiging. Breng de schoonheid van het Evangelie overal, samen met heel het volk van God.”

Van de 32 in het afgelopen jaar benoemde metropolitane aartsbisschoppen, waren er 29 in Rome en concelebreerden met de paus. Onder hen was de aartsbisschop-elect van Mechelen-Brussel, Luc Terlinden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

In een interview met Nederlands Dagblad ging hij woensdag onder meer in op het thema synodaliteit, dat hij bij zijn presentatie al als belangrijk aanmerkte.

Hij pleit voor “een nieuwe balans” tussen “de roeping van de priester en de verantwoordelijkheid van de lekengelovigen”. Dat tast het wezen van het priesterschap volgens hem niet aan, zoals sommigen vrezen. “Ik denk juist het tegenovergestelde: het zal de priesters in staat stellen nog meer priester te zijn. Zij zijn vanuit hun sacramentele wijding een teken, hoeven niet alles te controleren en kunnen verantwoordelijkheden delen.”

Een grote last

Iets soortgelijks “geldt ook voor de bisschop”, in wie “vrijwel alle macht geconcentreerd” ligt. “Dat legt bovendien een grote last op zijn schouders. Ik hoop dat we hier zaken kunnen veranderen, door ook te kunnen bouwen op de talenten en bijdragen van anderen. Zodat een bisschop nog meer en nog beter bisschop kan zijn.”

Bij de Mis in de Sint-Pieter was ook een vertegenwoordiger aanwezig van het orthodoxe patriarchaat van Constantinopel. Na de Mis baden de paus en metropoliet Job in stilte bij het graf van Petrus in de crypte van de basiliek, en het beeld van Petrus in de kerk.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.