<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: Kal Visuals - Unsplash
Overweging

Gratis, maar dan écht

Joris Schröder 30 maart 2024

Vooral grote winkelketens werken vaak met aanbiedingen: korting of bonus bij de aankoop van een bepaald product. Dit gebeurt niet omdat ze jou graag een geschenk willen geven, maar om te bereiken dat jij je meer verbonden weet met dit bedrijf en er opnieuw zult komen kopen. Geen kwestie van liefde, wel een basis voor afhankelijkheid.

Sterker werkt dit mechanisme bij het magische woord ‘gratis’: je hoeft er zelf niets voor te doen, want je ontvangt ‘om niets’. Aan zo’n aanbod is moeilijk weerstand te bieden. Dat is precies de bedoeling, de commerciële truc.

Belofte van de Verrijzenis

Heeft dit iets met ons christelijk geloof te maken, met Pasen, met de verrijzenis van Jezus Christus en met de belijdenis van het leven als geschenk, eeuwig leven?

Gratis is taalkundig verbonden met het woord gratia, in gewoon Nederlands: genade, wat betekent ‘helemaal voor niets’ – een echt geschenk dat jou gegeven wordt. Bijna terloops lezen we bij Paulus: “Wat hebt ge wat ge niet ontvangen hebt?” (1 Kor. 4,7).

Soms dringt het door

Ons leven als geschenk: het klinkt misschien hoogdravend, maar soms dringt het ineens tot ons door op een huwelijksdag, bij de geboorte van een kind, bij het overlijden van een geliefde, bij thuiskomst uit een ziekenhuis, bij het ontvangen van een diploma, bij een jubileum en ga zo maar door.

Dat betekent geen ontkenning van leed en onvrede, die ons bestaan dikwijls kleuren. Christelijk geloof houdt onder meer in dat we erkennen dat met name ons leven als persoon, als ‘ziel’ – ondanks wetten van erfelijkheid – geen toeval en geen mensenwerk is, maar een bron heeft van leven en liefde die ons te boven gaat. God geeft!

Op het kruispunt van God en mens

Naar Hem verwijst Jezus wanneer Hij ons leert geloven en bidden: ‘God, onze Vader’.

Jezus Christus staat op het kruispunt van God en mens, zoals dat zichtbaar wordt in zijn sterven en opstanding met Pasen. Bij die gelegenheid zegt Hij: “Niemand neemt Mij het leven af, maar Ik geef het uit Mijzelf” (Joh. 10,18).

Basis van de christelijke spiritualiteit

Alleen wie het cadeau erkent – daarom dopen we bij voorkeur in de paaswake – kan in vrijheid geven. Dat is de basis van christelijke spiritualiteit.

Om te spreken met de heilige Edith Stein (1891-1942), zoals ze het kort voor haar dood in de gaskamer in De wetenschap van het kruis beschreef: “Onze ziel heeft het recht om over zichzelf te beslissen. Dat is het grote geheim van onze vrijheid, dat God zelf daar halt voor houdt.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.