fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

‘Laat God zien dat je genade, vergeving en vreugde nodig hebt’

KN Redactie 25 januari 2023
image
Paus Franciscus groet een oudere dame tijdens de audiëntie van 25 januari. Foto: Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 25 januari sprak paus Franciscus over de vijf elementen van Jezus’ verkondiging: vreugde, bevrijding, licht, genezing, en gerichtheid op de armen. 

We spraken vorige week over Jezus’ pastorale hart dat altijd de hand reikt naar anderen. Vandaag kijken we naar Hem als de meester van de verkondiging. We laten ons leiden door zijn verkondiging in de synagoge van Nazareth.

Jezus leest daar een passage voor uit de profeet Jesaja (vgl. 61,1-2) en verrast vervolgens iedereen met een zeer korte ‘preek’: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan” (Lc. 4,21). Dit betekent dat die profetische passage voor Jezus de essentie bevat van wat Hij over zichzelf wil zeggen. Daarbij kunnen we vijf essentiële elementen onderscheiden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een vreugdevolle verkondiging

Het eerste element is vreugde. Je kunt niet zonder vreugde over Jezus spreken, want het geloof is een prachtig liefdesverhaal dat gedeeld moet worden. Getuigen van Jezus, in zijn naam iets doen voor anderen, is zeggen dat je zo’n mooi geschenk hebt ontvangen dat geen woorden er uitdrukking aan kunnen geven.

Een bedroefde christen kan over mooie dingen spreken, maar het is allemaal tevergeefs als diens getuigenis niet vreugdevol is.

Bevrijding van lasten

Het tweede aspect: bevrijding. Jezus zegt dat hij gezonden is “om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken”. Dit betekent dat degene die God verkondigt anderen niet onder druk mag zetten, maar hen wil verlichten: Hij komt niet om lasten op te leggen, maar om ze op te heffen.

Natuurlijk houdt de navolging van Jezus ascese en opoffering in. Maar zij die getuigen van Christus moeten de schoonheid van het doel laten zien, in plaats van de vermoeidheid van de reis.

“Jezus schenkt ons het licht van het kindschap: met Hem zijn ook wij Gods kinderen, ondanks onze fouten”

Het derde aspect: licht. Jezus zegt dat hij kwam om “de blinden te laten zien”. Hier gaat het niet alleen om fysiek zicht, maar om een licht dat het leven op een nieuwe manier laat zien.

En welk licht geeft Jezus ons? Het licht van het kindschap: Hij is de geliefde Zoon van de Vader, die eeuwig leeft; en met Hem zijn ook wij kinderen van God, ondanks onze fouten en gebreken.

Genezing van zonden

Het vierde aspect: genezing. Jezus zegt dat hij kwam “om verdrukten te laten gaan in vrijheid”. Onderdrukten zijn zij die zich in het leven verpletterd voelen: door ziekten, vermoeidheid, schuld, fouten, ondeugden, zonden… Maar het goede nieuws is dat met Jezus dit oude kwaad, de zonde, niet langer het laatste woord heeft.

Het laatste woord is de uitgestrekte hand van Jezus die je van de zonde afhelpt. En hoeveel moet ik betalen voor die genezing? Niets. En wie in Jezus gelooft, heeft juist dit aan anderen te geven: de kracht van vergeving, die de ziel van alle schuld bevrijdt.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Arm van geest zijn

Het laatste element: deze Blijde Boodschap is gericht “aan de armen”. Om de Heer te verwelkomen, moet ieder van ons zich arm van geest maken, en zeggen: “Heer, ik heb vergeving nodig, hulp en kracht.” Het gaat erom elke pretentie van zelfredzaamheid los te laten om te begrijpen dat je genade nodig hebt en Hem altijd nodig hebt.

Als iemand mij vraagt wat de snelste weg is om Jezus te ontmoeten, zeg ik: Maak jezelf arm. Toon je behoefte aan genade, vergeving, vreugde. En Hij zal naar je toe komen. (Vertaling Susanne Kurstjens)