fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

Paus in Congo: ‘Richt je voor ware vrede op vergeving, gemeenschap en missie’

KN Redactie 1 februari 2023
image
Paus Franciscus bij aankomst op het vliegveld van Kinshasa voor de Heilige Mis. Foto: CNS - Paul Haring

Tijdens de Eucharistieviering op 1 februari in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, legde paus Franciscus uit hoe we de vrede van Jezus kunnen realiseren.

De vrede van Jezus komt met de verrijzenis, omdat de Heer eerst onze vijanden, de zonde en de dood, moest verslaan en de wereld met de Vader moest verzoenen. Maar hoe kunnen wij die vrede van Jezus realiseren? Hij wijst ons op drie bronnen van vrede: vergeving, gemeenschap en missie.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Vergeving als weg naar vrede

Allereerst vergeving. Jezus zegt tegen de leerlingen: “Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven” (Joh. 20,23). Maar voordat Hij zijn leerlingen de macht geeft om te vergeven, vergeeft Hij hen met een gebaar: “Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde” (vers 20).

Ofwel, Hij laat hun zijn wonden zien, want vergeving ontstaat wanneer wonden geen littekens van haat achterlaten, maar een plaats worden voor anderen en hun zwakheden. Dan wordt vergeving de weg naar vrede. Het is geen kwestie van doen alsof er niets gebeurd is, maar van je hart voor anderen openstellen.

Jezus lijdt met jullie

Als schuld en verdriet ons benauwen, moeten we kijken naar Jezus’ wonden, klaar om ons te vergeven met zijn oneindige liefde. Hij kent uw wonden en die van uw land! Het zijn brandende wonden, voortdurend geïnfecteerd door haat en geweld, terwijl het medicijn van rechtvaardigheid en de balsem van hoop nooit lijken te komen.

Vol enthousiasme wordt paus Franciscus begroet op het vliegveld van Kinshasa. (klik op de witte pijltjes voor meer beeld) | Foto's: CNS - Paul Haring

Jezus lijdt met jullie, Hij ziet jullie wonden en wil jullie troosten en genezen. Samen geloven we dat er bij Jezus altijd de mogelijkheid is om vergeven te worden en opnieuw te beginnen, en ook de kracht om onszelf, anderen en de geschiedenis te vergeven!

Geen christendom zonder gemeenschap

Dan de tweede bron van vrede: gemeenschap. De verrezen Jezus richt zich niet tot individuele leerlingen, maar tot hen samen. Er is geen christendom zonder gemeenschap, zoals er geen vrede is zonder broederschap.

Wij lopen het risico de geest van de wereld te volgen in plaats van de geest van Christus. En wat is de manier om niet in de valkuilen van macht en geld te trappen, om niet toe te geven aan verdeeldheid? De juiste weg is delen met de armen: dit is het beste tegengif tegen de verleiding om ons te verdelen. Laten we geloven in gemeenschap en met Gods hulp een Kerk bouwen die leeg is van wereldse geest en vol van de Heilige Geest, vrij van rijkdom voor onszelf en vervuld van broederlijke liefde!

https://www.kn.nl/abonnementen/

Missionarissen van vrede

Tot slot de derde bron van vrede: de missie. Jezus zegt tegen de leerlingen: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u” (Joh. 20,21). En hoe stuurde de Vader Hem de wereld in? Hij heeft Hem gezonden om te dienen en zijn leven te geven voor de mensheid (vgl. Mc 10,45).

Wij zijn geroepen om missionarissen van vrede te zijn. Dat is ruimte maken in ons hart voor iedereen, het is geloven dat etnische, regionale, sociale, religieuze en culturele verschillen geen obstakels zijn; dat anderen broeders en zusters zijn, leden van dezelfde menselijke gemeenschap. Het is geloven dat wij christenen geroepen zijn om met iedereen samen te werken, om de cyclus van geweld te doorbreken.

Christenen zijn per definitie geroepen om gewetens van vrede in de wereld te zijn en vooral getuigen van liefde; geen zoekers van hun eigen belangen, maar missionarissen van de dwaze liefde die God voor ieder mens heeft. (Vertaling Susanne Kurstjens)