fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

De Bijbel, de Regel en de Deugden

Pieter Derdeyn 7 mei 2020
image

“Als we aannemen dat de nieuwe zielen die uit het niets geschapen zijn door de voorzienigheid van de Schepper als kleine lichaampjes in de buik van de moeder tot leven komen, hoe kunnen ze dan door de eerste zonde bezoedeld zijn?”

38 vragen

Dit is een van de 38 vragen die de monniken van de abdij van Villers stelden aan Hildegard van Bingen.

Hildegard, die tijdens haar leven al veel gezag genoot en vandaag als kerklerares erkend wordt, antwoordde: “Als de vaas van een pottenbakker met vergif ingestreken is, wordt alles wat erin opgeborgen is met het gevaar van onreinheid besmet. Zo wordt ook het vlees van elke mens door het vlees van de eerste mens bevlekt en besmet, als het niet door het reine vlees van Gods Zoon, die uit de Maagd Maria geboren werd, door het doopsel en door boetedoening gereinigd wordt.”

Liefde van God

Met deze uitgave van de Antwoorden op 38 vragen raakt langzamerhand het volledige werk van de heilige vertaald. Het gaat in deze vragen – die ook wij ons nog stellen – om theologische kwesties en moeilijke passages uit de Schrift, over hemel en hel, over engelentaal en de geestelijke ogen van Adam.

Hildegards bondige antwoorden laten de liefde van God in deze mysteries oplichten, al roepen de antwoorden vaak nieuwe vragen op. Haar herhaalde waarschuwingen en dreigingen brengen de lezer bovenal steeds opnieuw tot de kern die in de bekering ligt.

Verdiepende uitleg

Naast de Antwoorden presenteert deze verzorgde uitgave ook De Verklaring van de Regel van de H. Benedictus, een verdiepende uitleg over talloze praktijken uit het kloosterleven.

We proeven enerzijds haar mildheid, die helpt voorkomen dat de kloosterling een afkeer krijgt van zijn verplichtingen. Anderzijds worden lijfstraffen niet geschuwd, “om stijfkoppen tot beterschap te brengen”. Een bezinning op het huishouden van een kloosterling, als het ware.

Spirituele fijnkost

Als slot volgt Hildegards Ordo Virtutum. Dit Spel van de Deugden klinkt als een mystieke lofzang op de inkleding van de zusters. Qua genre is het een ‘allegorische moraliteit’, een muziekspel waarin een ziel samen met de deugden haar ondeugden en de duivel bestrijdt. Aangeraden als spirituele fijnkost om de ziel te sterken.

Hildegard van Bingen, De Bijbel, de Regel en de Deugden. Drie spirituele werken. Uitg.Sjibbolet, 120 pp., € 17,50, ISBN 978 94 9111 045 0