<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

De Bijbel in Nederland

Esther Raaijmakers 8 maart 2019
image

De Bijbel. Het is het bestverkochte boek ooit, maar het wordt steeds minder gelezen. En de mensen die nog wel de Bijbel lezen doen dat minder vaak en minder intensief.

Deze constatering is het uitgangspunt van de onlangs verschenen essaybundel De Bijbel in Nederland. Een samenwerking van de Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Want is dit verminderde bijbelgebruik iets waar we ons zorgen om moeten maken?

Uiteenlopende achtergronden

In de bundel komen twintig bijbeldeskundigen met uiteenlopende achtergronden – van evangelisch tot oud-katholiek – aan het woord. Opmerkelijk is dat de meeste schrijvers zich geen zorgen maken over het feit dat mensen de Bijbel steeds minder ter hand nemen.

Katholiek theoloog Erik Borgman wenst zelfs dat mensen minder uit de Bijbel zouden lezen, omdat hij merkt dat mensen zonder religieuze achtergrond teksten vaak clichématig interpreteren. “Het is goed om te bedenken dat je alleen door langdurige oefening tot de Bijbel kunt doordringen”, aldus Borgman.

Cultuurgoed

Ook is er aandacht voor de Bijbel als cultuurgoed. Denk aan Het verhaal gaat van dominee Nico ter Linden dat ongekend populair was, of de Bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer. Zij willen de Bijbel als literair meesterwerk levend houden.

Toch vragen Sake Stoppels en Anne-Mareike Schol-Wetter zich in de slotbeschouwing terecht af hoe lang het culturele gebruik van de Bijbel nog standhoudt. Steeds meer mensen groeien op zonder enige kennis van het christelijk geloof (religieus analfabetisme), waardoor ze de weg naar de Bijbel ook niet meer weten te vinden. Bovendien kunnen lezers, als ze eens een tekst lezen, deze niet meer in het grote christelijke verhaal plaatsen.

Interessant voor de kenner

Het boek is interessant voor de kenner, maar pasklare antwoorden of praktische handreikingen zal je hier niet aantreffen. De bundel komt waarschijnlijk het beste uit de verf wanneer je in groepsverband over het onderwerp in gesprek gaat. Iedere bijdrage eindigt namelijk met een aantal verdiepende vragen.

Voor de liefhebber organiseert het NBG in samenwerking met de PKN naar aanleiding van deze bundel op 9 maart symposium ‘Het hoge woord in de lage landen’.

Floor Barnhoorn e.a. (red.) De Bijbel in Nederland. De plaats van de Bijbel in kerk en samenleving. Uitg. NBG/PKN, 249 pp., € 19,50, ISBN 9789089121561

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.