<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Recensie

Een warme herinnering in twaalf toespraken

Pieter Derdeyn 19 april 2024
image
Paus Benedictus in 2008. Foto: OSV News - Nancy Phelan Wiechec, CNS file

Paus Benedictus werd verweten een pitbull te zijn. Hij won niet de harten door natuurlijke charme. Was het niet eerder door een zekere zachtmoedigheid dat hij de gemoederen bedaarde en een nieuwsgierigheid opwekte die intellectuele horizonten opende, waarna hij dan mild maar kordaat de teugels van de rede voerde?

Ja, vriend en ‘vijand’ erkenden dat deze paus een groot denker was. Een proeve van wat hij echt zei in zijn toespraken bevestigt dit.

Nog eens kennismaken

Veel van zijn uitgebreide oeuvre werd gepubliceerd of valt te vinden op het internet. Voor wie graag nog eens wil kennismaken met deze grote denker op een bescheiden manier, komt dit boekje zeker in aanmerking.

Twaalf teksten werden geselecteerd uit zijn pontificaat: zijn homilie als pas verkozen paus, de meditatie tot de jongeren op de WJD in Keulen, enkele redes tot intellectuelen en hooggeplaatsten en toespraken tot priesters. Ook hoor je hem spreken in Auschwitz of tot de Ierse Kerk na het misbruik. En tot slot de laatste audiëntie en zijn geestelijk testament.

Intellectueel zwaargewicht

Je hoort een intellectueel zwaargewicht analyses geven van onze samenleving, van de verhouding tussen geloof en rede of de grondbeginselen van het recht en over de interpretatie van het Tweede Vaticaans Concilie.

“Je voelt de warme hand van een herder van de Kerk.”

De toon is steeds opbouwend, al kan hij best kritisch zijn, vooral tegen het strakke positivisme: “Ik zag hoe uit de wirwar van hypothesen telkens weer de rede van het geloof naar voren getreden is en naar voren treedt. Jezus Christus is werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Geraakt door medemenselijkheid

Je voelt ook de warme hand van een herder van de Kerk “die geen organisatie is, geen vereniging met religieuze of humanitaire doeleinden, maar een levend lichaam, een gemeenschap van broeders en zusters in het lichaam van Jezus Christus, die ons allen verenigt”.

En je wordt geraakt door zijn innige medemenselijkheid: “Moge in ons hart, in het hart van ieder van u, altijd de blijde zekerheid leven dat de Heer bij ons is, dat Hij ons niet verlaat, dat Hij dicht bij ons is, dat Hij ons met zijn liefde omhelst.” Een warme herinnering die tot nadenken en vertrouwen stemt.

Benedictus XVI, Toebehoren aan Gods werk. Een pontificaat in 12 toespraken
Uitgeverij: Betsaida
Pagina’s: 130 | € 14,90
ISBN: 9789493207448

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.