fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Midden-Oosten

Paus tegen patriarchen Midden-Oosten: ‘Wees het zout van uw land’

KN Redactie 28 juni 2021
image
De Latijnse patriarch van Jeruzalem, aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa Foto: CNS photo - Muath Freij, Reuters

De patriarchen van het Midden-Oosten hebben afgelopen zondag hun regio toegewijd aan de Heilige Familie. Bij gelegenheid hiervan schreef paus Franciscus een brief waarin hij zei verheugd te zijn over hun initiatief om te bidden voor vrede.

De plechtige inauguratie van de ‘Vredesdag voor het Oosten’ vond plaats in Nazareth, in de basiliek van de Aankondiging. De dag zal jaarlijks worden gevierd in de landen die vallen onder de Raad van de Katholieke Patriarchen in het Midden-Oosten: Egypte, Irak, Israël, Libanon, de Palestijnse gebieden en Syrië. Er wordt speciaal tot Maria, Jozef en Jezus gebeden om deze landen te beschermen tegen het kwaad.

‘Wees het zout van uw land’

In zijn boodschap aan de patriarchen van 27 juni schreef paus Franciscus: “Wees waarlijk het zout van uw land, geef smaak aan het sociale leven en wens bij te dragen aan de opbouw van het algemeen welzijn, volgens de principes van de sociale leer van de Kerk die zo bekend moeten worden.”

Bewaarders en getuigen

De paus uitte zijn vreugde over het initiatief van de bisschoppen om te bidden voor vrede in het Midden-Oosten en de regio toe te wijden aan de Heilige Familie. Hij vertelde de katholieke leiders van de regio dat de Heilige Familie van Jezus, Jozef en Maria “uw identiteit en uw missie goed vertegenwoordigt”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Toewijding aan de Heilige Familie roept ook ieder van u op om, als individu en als gemeenschap, uw roeping als christenen in het Midden-Oosten te herontdekken. Niet alleen door de gepaste erkenning van uw rechten als inheemse burgers van die geliefde landen te eisen, maar ook door uw missie te beleven als bewaarders en getuigen van de eerste apostolische oorsprong.”

Meesterwerk

Hij blikte vooruit naar een bijeenkomst van Libanese christelijke leiders in het Vaticaan op 1 juli. Verder verwees de paus naar zijn bezoeken aan het Heilig Land, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak en naar zijn oproepen aan de getroffen landen Syrië en Libanon.

De paus merkte hierbij op dat hij tijdens zijn reis naar Irak in maart de samenleving vergeleek met een tapijt bestaande uit verschillende draden “dat alleen door zij aan zij samen te zijn een meesterwerk wordt”.

“Als geweld, jaloezie, verdeeldheid zelfs maar één van die draden kan verscheuren, is het geheel gewond en misvormd. Op zo’n moment kunnen menselijke projecten en akkoorden weinig uithalen als we niet vertrouwen op de genezende kracht van God”, zei Franciscus.

Je hart laten bevloeien door de Geest

“Probeer uw dorst niet te lessen aan de giftige bronnen van haat, maar laat het veld van uw hart bevloeid worden door de dauw van de Geest, zoals de grote heiligen van uw respectievelijke tradities deden: Koptisch, Maronitisch, Melkitisch, Syrisch, Armeens, Chaldeeuws, Latijn.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Hij dankte de katholieken uit het Midden-Oosten voor hun getuigenis en volharding in het geloof en drong er bij hen op aan “de profetie van menselijke broederschap na te leven”. Die werd volgens hem ook uitgedrukt tijdens zijn bezoeken aan Abu Dhabi en Najaf, en in zijn encycliek Fratelli Tutti.

Akte van toewijding van het Oosten

De toewijding en het initiatief voor de ‘Vredesdag voor het Oosten’ werden aangekondigd door de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa. Hij schreef op 11 juni een brief aan zijn mede-bisschoppen. Deze eindigt met een akte van toewijding van het Oosten aan de Heilige Familie. Hierin wordt de Heilige Familie aangeroepen om hen te beschermen tegen allerlei onheil.

Ze bidden voor verzoening van de volkeren en harten die zich openen voor de tekenen van Gods aanwezigheid. “Heilige familie van Jezus, Maria en Jozef, we leggen dit, ons gebed en de toewijding van ons Oosten vol vertrouwen in uw handen. De Allerheiligste Drie-eenheid zij dank en lof, nu en voor altijd, amen.”

Bron: Catholic News Agency