fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Franse bisschoppen: ‘Gele hesjes’ dwingen tot maatschappelijke reflectie

KN Redactie 13 december 2018
image
Foto: CNS photo/Philippe Wojazer, Reuters

De protesten van de ‘gele hesjes’ dwingen tot een maatschappelijke reflectie over het diepe gevoel van onbehagen en wantrouwen tegenover de politiek. Dat schrijven de Franse bisschoppen in een oproep aan de “katholieken van Frankrijk en onze medeburgers”.

De crisis van de ‘gele hesjes’ onthult een “zeer diepe en al langer heersende onvrede die een ernstig wantrouwen tegenover politici voedt”, aldus een verklaring van de Franse bisschoppenconferentie. Eerder lieten enkele Franse bisschoppen op eigen titel weten begrip te hebben voor gevoelens van maatschappelijk onbehagen, maar niet voor het geweld.

Niet van voorbijgaande aard

Hoewel de rust lijkt te zijn weergekeerd is de crisis zeker niet opgelost, aldus de verklaring van afgelopen dinsdag. Naarmate die langer duurt zal de schade alleen maar ernstiger zijn. “Iedereen voelt aan dat de crisis moeilijk te beëindigen zal zijn omdat waar het om gaat allesbehalve van voorbijgaande aard is: het gaat om ons collectieve vermogen om te hopen en te bouwen aan de toekomst.”

‘Blind en doof’

De bisschoppen waarschuwden twee jaar geleden al in een brief dat men “blind en doof moet zijn om de zorgen, frustraties, soms angst en zelfs woede, verergerd door de aanvallen en agressie die een groot deel van onze medeburgers herbergen” niet te zien. Die geven daarmee “uitdrukking aan hun verwachtingen en diepe verlangens naar verandering”. Men moet volstrekt “onverschillig en ongevoelig” zijn om niet te worden geraakt door de “kwetsbare omstandigheden en uitsluiting waarin velen in ons land moeten leven”.

Geen plaats voor dialoog

Volgens de bisschoppen heeft Frankrijk geen plek meer heeft voor uitwisseling en reflectie waar gezamenlijk positieve ideeën kunnen worden ontwikkeld. “De verzwakking van vele politieke partijen en de aanzienlijke terugval van betrokkenheid bij vakbonden dragen bij aan dit tekort. Waar vinden onze burgers nog geschikte gremia voor deze dringende taak?”

Katholiek netwerk

De bisschoppen wijzen op het uitgebreide netwerk van parochies, bewegingen en verenigingen van gelovigen. “Als plaats van gebed, vooral liturgisch, is de parochie van nature en door haar roeping het broederlijke en gastvrije thuis voor allen.”

Juist nu willen de bisschoppen dit netwerk ter beschikking stellen “om onze samenleving in staat te stellen de crisis te boven te komen waar we nu doorheen gaan”. “Zonder de rol van de politiek over te willen nemen biedt de Kerk ruimte om broederschap te laten opbloeien.”

Het gesprek nu beginnen

Concreet stellen de bisschoppen  voor om de komende weken een maatschappelijke bezinning op te starten, zo lang als nodig is, over alles wat er in het land gaande is. “Dit is het moment dat onze medeburgers onderling het gesprek moeten aangaan en waarvoor zij plaats nodig hebben.”

“Daarom stellen wij voor de komende weken waar mogelijk gespreksgroepen te stimuleren tot uitwisseling en om ideeën te ontwikkelen door zo breed mogelijk anderen uit te nodigen, al of niet ons geloof delend, die geïnteresseerd zijn om hun ideeën te delen.”

Vijf gespreksvragen

Daarvoor hebben de bisschoppen vijf gespreksvragen opgesteld. Allereerst naar wat de voornaamste oorzaken zijn van de huidige onvrede en het geweld waarin die tot uiting komt. Vervolgens waardoor burgers zich meer betrokken kunnen voelen bij de politieke besluitvorming in de democratie en welke gremia daarvoor het meest geschikt zijn.

Ook zou verhelderd moeten worden welk gemeenschappelijk doel de burgers kan verenigen en hen op de toekomst richt.  “Welke redenen tot hoop”, vragen de bisschoppen tot slot, “willen wij doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen?”

Volksvertegenwoordigers

De bisschoppen stellen voor de uitkomsten van deze gesprekken kenbaar te maken aan de gekozen volksvertegenwoordigers. Ook de bisschoppen zelf willen graag op de hoogte worden gehouden. (KN)