fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Spanje stap dichter bij legalisering euthanasie

Catholic News Service 13 februari 2020
image
Archiefbeeld uit 2016: een Canadese vrouw demonstreert tegen legalisering van hulp bij zelfdoding. Foto: CNS Photo - Art Babych

Nadat in 2019 twee pogingen van de Spaanse regering om euthanasie en hulp bij zelfdoding te legaliseren, mislukten, heeft het lagerhuis van het Spaanse parlement nu ingestemd met een wet die dit in bepaalde gevallen zou legaliseren.

Volgens de Spaanse krant El País werd het wetsvoorstel met 201 tegen 140 stemmen goedgekeurd. Twee leden van het huis waren afwezig. Nu zullen verdere stappen ter overweging volgen door een comité en de Senaat, waarna een beslissende stemming zal worden gehouden.

Legaal

Als de wet er door komt, is euthanasie en hulp bij zelfdoding toegestaan in gevallen van “duidelijk slopende, ongeneeslijke ziekten, zonder kans op genezing en bij ernstig lijden”, zei woordvoerder Maria Jesus Montero tegen Reuters.

Vrijwillige euthanasie betekent het doden van een patiënt door een arts op verzoek van die patiënt. Van hulp bij zelfdoding is sprake wanneer een arts een dodelijke dosis medicijnen voorschrijft aan een patiënt, die deze zelf inneemt.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn op dit moment legaal in België, Nederland, Luxemburg, Colombia, Canada en de Australische staat Victoria. In Zwitserland en sommige Amerikaanse staten is enkel hulp bij zelfdoding toegestaan.

Inhoud wetsvoorstel

De nieuwe Spaanse wet beoogt beide procedures te legaliseren. Ze bevat bepalingen voor artsen die gewetensbezwaren hebben. Wel moeten patiënten in zo'n geval worden doorverwezen naar andere artsen.

Volgens persbureau AP bepaalt de wet ook dat patiënten niet langer dan een maand mogen wachten na het eerste verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Het eerste verzoek zal worden bekeken door twee artsen, waarna de patiënt een vervolgverzoek moet indienen bij een goedkeuringscomité.

Bezwaren

Er werd ernstig bezwaar gemaakt tegen de wet. Dat kwam behalve van de katholieke Kerk ook van de conservatieve Partido Popular en de zeer rechtse partij Vox.

De Spaanse bisschoppenconferentie stelt op haar website dat de Kerk “euthanasie altijd als moreel kwaad en een aanval op de menselijke waardigheid heeft gezien".

Ze verwezen in hun verklaring naar de heilige Johannes Paulus II, die "volgens het leergezag van mijn voorgangers en in gemeenschap met de bisschoppen van de katholieke Kerk" euthanasie "een ernstige schending" van Gods wet noemde, "omdat het gaat om het opzettelijk en moreel onaanvaardbare doden van een menselijke persoon”.

Vervreemdend

De bisschoppen voegden toe dat euthanasie en hulp bij zelfdoding “vervreemdend” werken in de medische wereld. Het uitvoeren ervan is een inbreuk op de eed van Hippocrates. In die klassieke artseneed staat onder meer: "Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft."

Zij wezen er ook op dat de argumenten voor euthanasie en hulp bij zelfdoding als autonome daad gebrekkig zijn. Beide procedures kunnen niet gezien worden "als enkel iets autonooms van een individu, omdat deze daden vragen om de deelname van anderen, in dit geval medisch personeel”.

Alternatieven

De bisschoppen stellen de regering voor om niet het doden van mensen, maar palliatieve zorg te ondersteunen, om de pijn en het lijden van stervenden te verzachten en hun familie en naasten nabij te zijn.

Zeer linkse coalitie

In Spanje trad in januari een nieuwe regering aan onder leiding van Pedro Sanchez. De regering Sanchez-II is een coalitie van diens sociaal-democratische PSOE en het links-radicale Podemos. Die laatste partij staat bekend om haar antikerkelijke standpunten.

Onder de eerdere PSOE-premier Zapatero werden al het homohuwelijk gelegaliseerd en de abortuswet verregaand geliberaliseerd.

Lees meer

'Veel redenen tot zorg' om nieuwe Spaanse coalitie