fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kardinaal-elect legt schuld verdeeldheid rond AL bij bisschoppen

KN Redactie 17 november 2016
image
Kardinaal-elect Kevin Farrel (Foto: AP)

Een gezamenlijke benadering als bisschoppen van Amoris laetitia (AL) “zou wijzer zijn” en zou “niet zo veel verdeeldheid en misverstanden onder bisdommen veroorzaken.”

De 69-jarige Farrell wordt komende zaterdag tot kardinaal verheven en geldt als een uitgesproken supporter van paus Franciscus. Die benoemde hem in augustus tot prefect van een nieuw Vaticaans dicasterium waarin de pauselijke raden voor het gezin, voor de leken en voor het leven zijn samengevoegd.

Fundamentele vragen

Zijn opmerkingen komen op het moment dat vier kardinalen de paus publiekelijk om antwoord te geven op vijf fundamentele vragen over AL, omdat passages daarin volgens hen tot verdeeldheid, verwarring en dwaling leiden.

Breuk met traditie

Sinds de publicatie van AL in het voorjaar is er van veler zijde onophoudelijk fundamentele kritiek geweest op AL vanwege de implicaties ervan. De voornaamste is dat AL op punten breekt met de geloofs- en zedenleer zoals de Kerk die vanaf haar begin heeft onderwezen.

Interpretatie vanuit traditie

Farrell reageert desgevraagd op de richtlijnen die aartsbisschop Charles Chaput ofm van Philadelphia in juli heeft gepubliceerd. Die heeft na consultatie van zijn bisdom AL zoals gebruikelijk geïnterpreteerd vanuit de traditie. Zo heeft hij bevestigd dat hertrouwd gescheiden katholieken niet de communie mogen ontvangen tenzij zij “zich onthouden van seksuele intimiteit”. Chaput is voorzitter van de Amerikaanse bisschoppelijke commissie voor de implementatie van AL.

‘Ik deel die visie niet’

“Ik deel de visie van wat aartsbisschop Chaput deed niet, nee”, aldus de kardinaal-elect. “Ik denk dat er allerlei verschillende omstandigheden zijn waar we naar moeten kijken, elk geval zoals het zich voordoet.”

Objectieve morele leer

“Ik denk dat waar onze Heilige Vader over spreekt is dat wanneer we spreken over begeleiding, er geen beslissing wordt genomen ongeacht het paar.” Hoewel er een “objectieve morele leer” bestaat “zul je geen twee paren vinden die om dezelfde reden gescheiden en hertrouwd zijn”.

Gezamenlijke implementatie

Daarom vindt hij dat de pauselijke exhortatie “in gemeenschap” zou moeten worden geïmplementeerd, en niet door individuele bisschoppen zoals in verschillende bisdommen is gebeurd.

‘Wijzer’

“Ik denk dat het wijzer zou zijn geweest te wachten tot een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie waar alle bisschoppen van de Verenigde Staten of alle bisschoppen van een land samen over deze dingen discussiëren”, aldus Farrell. Dat zou een benadering verzekeren “die niet zoveel verdeeldheid en misverstanden zou veroorzaken onder bisschoppen en bisdommen.”

Oorzaak verdeeldheid

Hij verlegt daarmee de oorzaak van de verdeeldheid en verwarring naar de bisschoppen die AL interpreteren vanuit de traditie of die ambiguïteiten en tegenstrijdigheden in AL constateren.

Argentijnse bisschoppen

De paus bevestigde die door in een brief aan de Argentijnse bisschoppen te bevestigen wat vanaf haar begin door de Kerk anders was geleerd: dat hertrouwd gescheidenen onder voorwaarden toch de sacramenten zouden mogen ontvangen. Dat leidde ook tot een storm van kritiek onder lekengelovigen.

‘Huwelijksrelatie’

Zeer onlangs bevestigde een naaste adviseur van de paus, bisschop Marcello Semeraro, dat hertrouwd gescheidenen volgens AL ook zonder nietigverklaring een “huwelijksrelatie” zouden hebben met de daaraan verbonden rechten en plichten, waaronder die van seksuele gemeenschap.

‘Niet begrepen’

“Als je paus Franciscus verwarrend vindt”, tweette kardinaal-elect Farrell eerder, “dan heb je het evangelie van Jezus Christus niet gelezen of niet begrepen.” (KN/Aleteia/LSN)