fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Misbruik

Portugese bisschoppen maken eerste maatregelen na misbruikrapport bekend

Selinde van Dijk-Kroesbergen 6 maart 2023
image
De voorzitter van de Portugese bisschoppenconferentie, bisschop José Ornelas, maakte vrijdag de eerste maatregelen bekend die de bisschoppen zullen nemen naar aanleiding van het misbruikonderzoek dat vorige maand gepubliceerd werd. Foto: CNS - Pedro Nunes, Reuters

De Portugese bisschoppen kondigden vrijdag nieuwe maatregelen aan om misbruik in de Kerk te voorkomen en om misbruikslachtoffers bij te staan. Ze zeggen “geen tolerantie” te hebben voor misbruikers en geheimhouders.

De bisschoppen richten een speciale groep op die het model van de onafhankelijke onderzoekscommissie zal volgen. De bestaande diocesane commissies zullen voortaan enkel uit leken bestaan met een zo divers mogelijke achtergrond en expertise. Verder komt er een gedenkteken voor slachtoffers.

De woordvoerder van de Portugese bisschoppenconferentie, Manuel Barbosa, maakte deze acties bekend tijdens de plenaire vergadering op 3 maart in Fátima. Het zijn de eerste maatregelen die worden genomen naar aanleiding van het misbruikrapport van vorige maand. Uit dat rapport blijkt dat er sinds 1950 waarschijnlijk meer dan vierduizend kinderen seksueel zijn misbruikt in de katholieke Kerk in Portugal.

Namenlijst

“We herhalen onze diepe dankbaarheid aan alle slachtoffers die het afgelopen jaar hun getuigenis hebben gegeven. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om dit te bereiken”, zei Barbosa.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Veel beschuldigde geestelijken zijn inmiddels overleden. Toch wist de onderzoekscommissie vrijdag een namenlijst aan de bisschoppen te overhandigen van beschuldigde priesters in dienst.

De voorzitter van de bisschoppenconferentie, José Ornelas, bevestigde dat de beschuldigingen verder onderzocht zullen worden. Maar zei hij, het is moeilijk als er alleen namen zijn en geen andere gegevens. “Ik kan iemand niet zomaar ontslaan alleen omdat iemand anders hem beschuldigt.” Pas als bekend is wie wat gedaan heeft, kan er beter actie genomen worden, zei Ornelas.

Geen tolerantie

De bisschoppen beloofden alle slachtoffers “spirituele, psychologische en psychiatrische” hulp te bieden en “Geen tolerantie te hebben voor alle misbruikers en voor degenen die op de een of andere manier misbruik binnen de Kerk verborgen hebben gehouden”.

image
Een vrouw bidt in een kerk in Lissabon. Paus heeft opgeroepen om in maart speciaal te bidden voor misbruikslachtoffers. Foto: CNS - Nacho Doce, Reuters

Ook beloofden ze dat ze tijdens hun volgende bijeenkomst in april de slachtoffers publiekelijk om vergeving zullen vragen.

Deze Portugese reactie ligt helemaal in lijn met wat paus Franciscus telkens herhaalt en wat hij bij de gebedsintenties in de maand maart voor misbruikslachtoffers wederom benadrukte: de Kerk mag misbruik niet verbergen, ongeacht waar het zich voordoet. In plaats daarvan zou de Kerk als model moeten dienen in haar reactie op misbruik. “Alleen om vergeving vragen is niet voldoende”, zei de paus.

“Pijn en psychologische wonden kunnen pas genezen als [slachtoffers] antwoorden vinden – als er concrete acties zijn om de verschrikkingen die ze hebben geleden te herstellen en om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt.”

Protocol en gedenkteken tijdens WJD

Het gedenkteken dat de bisschoppen vrijdag aankondigden zal tijdens de Wereldjongerendagen, die van 1 tot 6 augustus in Lissabon plaatsvinden, worden onthuld. Nadien zal het een plaats krijgen ergens buiten het hoofdkwartier van de bisschoppenconferentie.

https://www.kn.nl/donaties/

Donderdag tekenden de bisschoppen en de Portugese Associatie voor Slachtofferhulp een protocol om misbruik tijdens de WJD te voorkomen. De werknemers en vrijwilligers bij de WJD zullen hiervoor een speciale training krijgen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de WJD dat een dergelijk protocol in werking zal zijn.