fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Synode

Jongeren willen meer betrokken worden bij de Kerk

Luuk van den Einden 11 februari 2022
image
Tijdens de eerste online meeting van Jong Bisdom Den Bosch over de synode stond het thema 'vieren' centraal. Foto: Alexander Suhorucov - Pexels

Veel jongeren vinden dat de Kerk te weinig bezig is met ‘samen op weg zijn’. Dat blijkt uit de eerste gespreksronde die het bisdom Den Bosch organiseerde in het kader van de bisschoppensynode over synodaliteit.

Leg je oor te luister bij gelovigen, was de boodschap die paus Franciscus alle bisschoppen wereldwijd gaf bij de aankondiging van de consultatiefase voor de synode over synodaliteit. De bisschoppen hebben de opdracht om in kaart te brengen wat er binnen hun bisdommen speelt. Deze informatie nemen ze mee naar de synode die in 2023 zal plaatsvinden, waar gesproken zal worden over hoe de Kerk bestuurd moet worden.

Digitale bijeenkomst

In het bisdom Den Bosch wordt ook specifiek naar jongeren geluisterd. Om dat te bereiken, heeft jongerenafdeling Jong Bisdom Den Bosch drie enquêtes met aansluitend drie verdiepende gespreksrondes opgezet. De eerste daarvan, over het thema ‘vieren’, vond op 2 februari online plaats.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een tiental jongeren – voornamelijk twintigers en dertigers – kwam digitaal bijeen om onder leiding van het team van Jong Bisdom Den Bosch dieper in te gaan op de antwoorden die ze op de enquêtevragen hebben gegeven. De avond begon met een gebed tot de Heilige Geest – luisteren naar de Geest staat ook centraal op de synode over synodaliteit.

Grote verschillen

Uit de enquête blijkt dat 71 procent van de jongeren vindt dat de Kerk nu niet samen op weg is. Een stabiele basis voor het geloof vinden is lastig, geven jongeren aan, waarbij de Kerk te weinig binding biedt. Tijdens de verdiepingsavond gaf een van de respondenten aan dat je andere jongeren weinig tegenkomt en dat het daardoor makkelijk is om elkaar mis te lopen.

Ook belemmeren de grote verschillen in de Kerk het samen op weg gaan, merkt een van de respondenten op: “Het is gaaf dat we de wereldkerk als een soort familie hebben, maar soms lijkt het of er meer verschillen binnen de Kerk zijn dan daarbuiten.”

Enigszins verrassend is dat de respondenten grote waarde blijken te hechten aan kerkgebouwen: die helpen in de geloofsbeleving, geven ze aan. Online de Mis volgen, wat tijdens de lockdowns veel gebeurde, werd door sommigen als lastig ervaren: het ‘kerkgevoel’ was bij een digitale Mis toch minder.

Betrokkenheid

Uit de vragenlijst blijkt dat 82 procent van de jongeren zich welkom voelt in de Kerk om wie hij of zij is. 46 procent geeft aan niet het gevoel te hebben dat er echt gevierd wordt in de Kerk. “Op veel plekken lijkt de parochie door beperkte middelen vooral een ‘eucharistie-organisator’; dat is jammer”, zegt een van de respondenten.

Een aanbod naast reguliere vieringen heeft volgens de jongeren grote meerwaarde – ook om jongeren bij de parochie te betrekken. Waar een actieve bijdrage als vrijwilliger wordt gevraagd, wijden mensen zich eerder toe, is de gedachte: “Waar jongeren worden uitgedaagd om iets te doen, daar groeit het. Als je actief wordt gevraagd mee te helpen, is je betrokkenheid groter.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Daarbij zien de jongeren dat ze zelf ook een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de Kerk. Of zoals een van hen het samenvat: “Als je verandering wilt, moet je het zelf doen.”

De komende maanden volgen nog twee vragenlijsten en bijeenkomsten, met als thema’s medeverantwoordelijkheid in de zending en dialoog in Kerk en maatschappij.