fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Bisdom Den Bosch spitst de oren voor geluiden van jongeren

Luuk van den Einden 6 januari 2022
image
Het bisdom Den Bosch gaat online in gesprek met jongeren als voorbereiding op de bisschoppensynode in 2023. Foto: Anna Shvets - Pexels

Paus Franciscus heeft alle bisdommen gevraagd om in gesprek te gaan met gelovigen als voorbereiding op de synode van 2023. Het bisdom Den Bosch plant drie ontmoetingen waarin specifiek naar jongeren geluisterd wordt.

“Wees niet bang om de dialoog aan te gaan; de Geest zal je leiden”, zei paus Franciscus afgelopen september over de consultatiefase van de bisschoppensynode in 2023. Tijdens deze fase gaan bisschoppen de dialoog aan met gelovigen in hun bisdom. Het bisdom Den Bosch is het eerste Nederlandse bisdom waar ook bewust naar jongeren geluisterd gaat worden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Tijdens de consultatiefase is het de bedoeling om het gesprek aan te gaan binnen de bisdommen omdat iedereen wat te vertellen heeft”, zegt Ingrid van Zeeland, jongerenwerkster van het bisdom Den Bosch. “Wij hebben gekeken hoe we dat met jongeren willen doen.”

Het gesprek aangaan

Het bisdom zet de komende maanden drie enquêtes uit voor jongeren tussen de 12 en 35 jaar. De thema’s van die vragenlijsten zijn vieren, medeverantwoordelijkheid in de zending en dialoog in Kerk en maatschappij. “We willen in kaart brengen of jongeren zich thuis voelen in hun parochie”, vertelt Van Zeeland. “We kunnen het in de parochies wel hebben over de toekomst van de Kerk, maar als jongeren zich daar niet thuis voelen, mis je een doelgroep.”

Iedere enquête wordt gevolgd door een online ontmoeting waarin jongeren met het bisdom en met elkaar dieper in gesprek kunnen gaan. “Met alleen een enquête blijft het bij eenzijdig vragen stellen en antwoorden krijgen; zo ga je niet echt het gesprek aan. Met de online bijeenkomsten kunnen we op een laagdrempelige manier praten over onderwerpen die vaak terugkomen en oplossingen.”

“Over jongeren wordt vaak gezegd dat ze de toekomst van de Kerk zijn. Maar wanneer zijn ze niet langer ‘toekomst van’, maar ook gewoon ‘Kerk’?”
- Ingrid van Zeeland

Volgens Van Zeeland is het belangrijk dat er in aanloop naar de bisschoppensynode ook specifiek naar jongeren geluisterd wordt. “Over jongeren wordt vaak gezegd dat ze de toekomst van de Kerk zijn. Wanneer zijn ze dan een volwaardig onderdeel? Wanneer zijn ze niet langer ‘toekomst van’, maar ook ‘Kerk’? Daardoor lijkt het alsof jongeren nog niet volwaardig mee mogen doen.”

“Je moet samen openstaan voor álle geluiden”, vervolgt ze. “Iedere katholiek is nodig om een liefdevolle Kerk op te bouwen.”

Synode over synodaliteit

De bisschoppensynode in 2023 is een belangrijke samenkomst waarbij bisschoppen en andere afgevaardigden uit de hele wereld samenkomen om te praten en naar elkaar te luisteren. Het onderwerp van deze synode is synodaliteit: dat klinkt dubbelop, maar eigenlijk betekent het dat er wordt nagedacht over hoe de Kerk bestuurd moet worden en welke richting de Kerk op moet in de samenleving.

In de consultatiefase van de synodaliteitssynode, die tot augustus duurt, leggen alle bisschoppen in opdracht van paus Franciscus hun oor te luister bij de priesters en leken in hun eigen bisdom. Zo moeten ze erachter komen wat er speelt en wat de mensen die samen de Kerk vormen te vertellen hebben. Hun bevindingen worden verwerkt tot een voorbereidingsdocument dat alle synodedeelnemers zullen lezen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

In Den Bosch verwerkt het synodeteam de verslagen van de gesprekken tot een eindverslag, dat deel zal uitmaken van het landelijke verslag dat de Nederlandse bisschoppen naar Rome sturen. “Uiteindelijk zal er maar een klein stukje van ons verhaal in Rome terechtkomen, maar toch is het belangrijk om je geluid te laten horen”, zegt Van Zeeland. “Het gaat erom dat de verscheidenheid van alle geluiden duidelijk wordt.”

De enquête is via deze link te vinden.