<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Wereldkerk

Trend in West-Europa? Toenemend aantal (jong)volwassenen treedt toe tot de Kerk

Emma Koevoets 28 maart 2024
image
Een volwassene wordt tijdens een Paaswake gedoopt op deze archieffoto uit 2016. Foto: CNS Photo – James Ramos, Texas Catholic Herald

In België en in Frankrijk is een gestage toename zichtbaar in het aantal (jong)volwassen dat toetreedt tot de katholieke Kerk. In Frankrijk is er zelfs sprake van een fundamentele trend.  

Een recordaantal van 12.000 mensen zal in Frankrijk tijdens de Paaswake naar verwachting gedoopt worden, zo meldt een artikel op de Duitse nieuwswebsite Die Tagespost. Het gaat om maar liefst 7135 volwassenen en meer dan 5000 jongeren tussen de elf en zeventien jaar oud. 

Sinds 2002 publiceert de Franse bisschoppenconferentie jaarlijks statistieken over de dooppraktijken in het land. Het aantal catechumenen in Frankrijk vertoont al enkele jaren een gestage stijging, die tussen 2023 en 2024 aanzienlijk is toegenomen met 31 procent onder volwassenen en tweemaal zoveel onder jongeren. 

Onderliggende oorzaak  

Ondanks een aanvankelijke lichte daling als gevolg van de pandemie, is het aantal dopelingen sinds 2021 gestaag toegenomen. 

Catherine Chevalier, directeur van de nationale dienst voor catechese en catechumenaat bij de Franse bisschoppenconferentie, legt uit aan de Franse nieuwsdienst La Croix: “Wat we sinds de pandemie hebben opgemerkt, is niet alleen een inhaalslag, maar ook een onderliggende trend.” 

Veel jongeren 

De grootste toename is waargenomen onder de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar, waarbij een derde van de recent gedoopten binnen deze categorie valt, vergeleken met iets minder dan een kwart vóór de pandemie. 

“Wat we sinds de pandemie hebben opgemerkt, is niet alleen een inhaalslag, maar ook een onderliggende trend.”
- Catherine Chevalier

Studentengemeenschappen spelen een belangrijke rol bij deze groei, aangezien de meerderheid van de dopelingen via medestudenten in contact komt met het geloof. De gemiddelde leeftijd van de dopelingen is sinds 2019 gedaald van veertig naar dertig jaar. 

Niet eenduidig  

Het is lastig om een eenduidig profiel van deze jonge mensen te schetsen, aangezien hun sociale achtergronden en motieven even divers zijn als hun verspreiding over verschillende locaties. Wat ze echter gemeen zouden hebben, is dat ze allen een spirituele ervaring hebben gehad en een persoonlijke ontmoeting met Christus hebben beleefd, aldus Die Tagespost.

Hoewel het merendeel van de Franse dopelingen afkomstig is uit gezinnen met een christelijke achtergrond, neemt dit percentage jaarlijks af. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen zonder religieuze achtergrond gestaag, met dit jaar een aandeel van 25 procent. Het aandeel bekeerlingen uit andere religies blijft stabiel op vijf procent. 

België  

Volgens een mededeling van de Belgische bisschoppenconferentie is de trend van een stijgend aantal volwassen dopelingen ook daar al enkele jaren gaande. Het aantal volwassenen dat zich in België laat dopen, zou in de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn. Dit jaar loopt het aantal dopelingen op tot 362, waarvan het merendeel in het Franstalige landsdeel woont.  

De aantallen volwassen dopelingen per regio zijn als volgt: in Antwerpen zijn er 34, in Brugge 9, in Gent 16, in Hasselt 9, in Vlaams-Brabant & Mechelen 11, in Brussel 75, in Waals-Brabant 35, in Doornik 107, in Luik 49, en in Namen 17. 

Cijfers Nederland  

In Nederland worden statistieken over het aantal doopsels verzameld door het onderzoeks- en expertisecentrum Kaski. De laatste beschikbare gegevens dateren uit 2021, waaruit bleek dat 385 volwassenen toen toetraden tot de katholieke Kerk. Het wordt verondersteld dat de pandemie invloed heeft gehad op het aantal kerktoetredingen dat jaar. 

Hoewel er geen actuele cijfers beschikbaar zijn voor Nederland, kan op basis van een inventarisatie bij alle bisdommen een schatting worden gemaakt van het aantal mensen dat naar verwachting in 2024 toetreedt tot de Kerk. Het is echter niet mogelijk om precies te specificeren of deze toetreders alle drie de initiatiesacramenten ontvangen of alleen het vormsel. 

Toetredingen per bisdom 

Zo werden er in het bisdom Den Bosch in februari twintig (jong)volwassenen tijdens de Veertigdagentijd aanvaard voor het catechumenaat. Rond Pasen worden in Haarlem-Amsterdam 47 volwassenen gedoopt, 19 gevormd en nog zes christelijk-orthodoxen opgenomen in de Kerk. 

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

In het bisdom Roermond is één dopeling en zijn er vier vormelingen. In het aartsbisdom Utrecht zijn 35 catechumenen geregistreerd. In Rotterdam zijn er momenteel 104 mensen die tot de Kerk zullen toetreden, samen met enkele tientallen vormelingen. 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden meldt dat er één volwassene gedoopt wordt tijdens de Paasnacht en dat er dit jaar vijftien volwassenen toetreden tot de kerk, met de mogelijkheid van meer toetredingen later in het jaar. Het bisdom Breda heeft nog geen aantallen beschikbaar. 

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.