fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Vaticaan

Leiders wereldreligies willen regeringsleiders aanspreken op klimaatbeleid

Cindy Wooden - Catholic News Service 18 juni 2021
image
Leiders van alle grote wereldreligies komen op 4 oktober in het Vaticaan samen om een gezamenlijke verklaring op te stellen, gericht op de regeringsleiders die in november aan de VN-klimaattop deelnemen. Foto: Markus Spiske - Unsplash

Op het feest van Franciscus van Assisi, 4 oktober, zullen leiders van wereldreligies of hun vertegenwoordigers elkaar ontmoeten in het Vaticaan. Ze willen dan een gezamenlijke verklaring opstellen aan de regeringsleiders die in november in Schotland zullen samenkomen voor de VN-klimaattop.

De Britse en Italiaanse ambassades bij de Heilige Stoel en het Vaticaanse Staatssecretariaat hebben sinds februari zes virtuele bijeenkomsten georganiseerd met bijna veertig leiders van wereldreligies en tien belangrijke klimaatwetenschappers. De leiders kregen de kans om hun geloofsopvatting over de schepping te delen evenals hun opvatting omtrent de menselijke verantwoordelijkheid om voor de schepping te zorgen. De wetenschappers brachten hen op de hoogte van het laatste onderzoek

Reisorganisatoren

Aartsbisschop Paul Gallagher, de Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken, nam deel aan de discussies. Hij vertelde verslaggevers op donderdag 17 juni dat het “zeer waarschijnlijk” is dat paus Franciscus betrokken zal zijn bij de VN-klimaattop (COP26-bijeenkomst) in oktober. Hij kon echter geen commentaar geven op berichten dat Franciscus in november naar Glasgow zou reizen om die top bij te wonen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Als de Heilige Vader gaat, valt dat onder de bevoegdheid van de reisorganisatoren en dat ben ik niet”, zei hij grinnikend. “Daar moet ik het bij laten, vrees ik.”

‘Plicht om milieu te beschermen’

De Britse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Sally Axworthy, zei over de virtuele discussies die hadden plaatsgevonden: “Er is een opmerkelijke convergentie van standpunten geweest. Alle geloven en geloofssystemen zien de natuur als heilig, en vinden dat het onze plicht is om het milieu te beschermen.”

Bovendien, zei ze, “hebben de leiders gebruik gemaakt van hun eigen tradities om oplossingen voor te stellen: dat we onze verlangens matigen, ons economisch model heroverwegen om binnen de grenzen te blijven van wat de natuur kan verdragen, en ons richten op steun voor degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, maar er het meest door getroffen zijn”

De ambassadeur zei dat de organisatoren nog geen lijst kan vrijgeven met namen van de religieuze leiders die hebben deelgenomen aan de virtuele bijeenkomsten. Ook kon ze nog niet bevestigen wie de bijeenkomst in oktober zal bijwonen. Ze verzekerde dat ze hebben geprobeerd leiders te krijgen van alle belangrijke religies ter wereld, uit alle delen van de wereld.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

‘Religie blijft belangrijk onderdeel van het leven’

Dat het Vaticaan deelneemt aan de virtuele vergaderingen en de voorbereidingen voor het evenement in oktober, Faith and Science: Toward COP26, was “een no-brainer”, ofwel een vanzelfsprekendheid, gezien de nadruk die paus Francis legt op de noodzaak om voor de aarde en haar mensen te zorgen, zei aartsbisschop Gallagher.

Hoewel het niet te ontkennen is dat “een golf van secularisatie” veel landen overspoelt blijven religie en geloof volgens Gallagher “een belangrijk onderdeel van het leven van de overgrote meerderheid” van de wereldbevolking. Volgens hem erkennen ook de meeste regeringsleiders dat en hebben zij bovendien een groeiende waardering voor de bijdragen die religies kunnen leveren aan de samenleving.